07 april 2023

Inclusie dwing je niet af door geforceerd ideeën aan de inwoners op te leggen

Afgelopen raadsvergadering, 30 maart jl., werd bij agendapunt 6, de Motie vreemd aan de Agenda:
Regenboog (zebra)pad behandeld. (Terug te vinden op de website van de gemeente Bronckhorst)
Het CDA Bronckhorst heeft tegen de motie gestemd!

Ons Raadslid Bengt Stegeman verdedigde hier het standpunt van de fractie.
Stegeman is werkzaam in het taakveld sociaal domein, en samenwonend met zijn vriend in het buitengebied van Zelhem.

“Inclusie dwing je niet af door geforceerd ideeën aan de inwoners op te leggen.
Inclusie heeft te maken met een heel andere essentie: Respectvol met elkaar en elkaars meningen en voorkeuren omgaan, zolang het niemand of niets
daadwerkelijk schaadt of men uitgesloten wordt van deelname aan de maatschappij”

“En dan bedoel ik dus niet dat iemand 'zich gekwetst voelt', want dat is een probleem dat je echt zelf moet oplossen. 
Persoonlijke groei en weerbaarheid, trots en zelfliefde kunnen alleen groeien door obstakels in ‘t leven te overwinnen, een gezonde dosis zelfreflectie. 
Het vergt moed om jezelf te durven confronteren met je pijn, verdriet, angst en ongemak en ervan te leren.
Alleen zo leer je ook een ander te begrijpen en voelen. De basis voor een respectvolle houding”.

“Bij respect tonen voor de ander hoort dus ook dat je respect toont voor jouw tegenstanders. Dáár moet het om gaan en dat mis ik tegenwoordig enorm op
alle fronten”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.