02 oktober 2023

Investeren in Bronckhorst

In het programmaplan 2023 heeft de raad de investeringsagenda vastgesteld. Een groot bedrag gemeenschapsgeld waar veel voor gerealiseerd kan worden. Het College heeft de afgelopen maanden een inventarisatie gemaakt van investeringen die op de korte termijn en de wat langere termijn op het gemeentelijk budget afkomen. 

Het CDA Bronckhorst is trots op de investeringsagenda van de gemeente. Investeringen voor 42,6 miljoen euro in sport, leefbaarheid, onderwijs en bedrijventerreinen. Er moet de komende jaren veel gebeuren aan de verouderde sportaccommodaties, de gebouwen voor basisonderwijs en de leefbaarheid in de kernen. Deze investeringen versterken de gemeenschap, de economie en voor toekomst bestendige voorzieningen. 

De oplopende prijzen van o.a. materialen en lonen zorgen voor extra kosten op de reeds lopende projecten. Echter, met deze investeringen komen ook uitdagingen. Moeilijke keuzes zijn nodig om evenwicht te bewaren tussen alle prioriteiten. Het CDA Bronckhorst is vastbesloten om deze keuzes te maken en de belangen van de gemeenschap te dienen. Een verantwoord financieel beleid voor een financieel gezonde gemeente nu en in de toekomst.

Praat ons bij over wat er speelt in uw gemeenschap.  Neem contact op door te mailen naar onze fractiesecretaris Jan Klein Lenderink ([email protected])

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.