07 juni 2020

INVESTEREN IN DE TOEKOMST, JUIST NU!

INVESTEREN IN DE TOEKOMST, JUIST NU!

Dit is de titel van de perspectiefnota, ook wel de voorjaarsnota genoemd, waarin het College van B en W voorstellen doet over de prioriteiten waarop later dit jaar de begroting wordt voorgesteld. Het college geeft (te?) veel geld uit, juist nu, in een tijd dat we de (economische en menselijke) gevolgen van Corona nog niet kennen.

Voordat we geld gaan uitgeven moet het beleid daaronder goed zijn. En daarover zijn we het op meerdere punten NIET eens met de voorstellen. Het CDA zal bij de behandeling van de perspectiefnota daarop uitgebreid ingaan maar ook met alternatieve verbetervoorstellen komen.

  • Er is een grote focus op vitale kernen maar weinig op kleine kernen: Meer aandacht voor alle kernen en buitengebied!
  • De meeste aandacht (en dus het geld) gaat naar de nieuwbouw van een VO-school in combinatie met nieuwe sporthal en er is te weinig aandacht en geld voor kwalitatieve dorpsscholen gereserveerd: Meer aandacht voor basisscholen!
  • Inwoners krijgen te maken met tal van lastenverhogingen om de investeringen mee te betalen. Inwoners zouden voorafgaand moeten worden betrokken bij deze keuzes.
  • Leges voor bouwkosten gaan fors omhoog (28%) en dit is slecht voor nieuwbouw van woningen en uitbreiding van bedrijven. Het CDA maakt andere keuzes die nieuwbouw (jongeren) wel bevorderen.
  • Betaalbare zorg staat onder druk omdat het College niet tot effectieve oplossingen komt. Kwetsbare mensen moeten rekenen op betaalbare zorg!
  • Doordat de coalitie geen visie op sport nodig acht, worden verenigingen onvoldoende bediend en krijgen we te maken met verouderde accommodaties: Een visie op sport heeft prioriteit.

Voor betere keuzes, juist nu. CDA!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.