25 april 2018

Jeroen Wesselink voorzitter bestuur CDA Bronckhorst

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 april j.l. is afscheid genomen van voorzitter Ab Boers en is Jeroen Wesselink (Zelhem) door de aanwezige leden benoemd tot nieuwe voorzitter. Met Wesselink als voorzitter geeft het CDA Bronckhorst de koers van vernieuwing en verjonging binnen bestuur en fractie verder vorm.

Jeroen Wesselink stelt zich voor:

‘Een sociaal sterke gemeente en verduurzaming van onze samenleving, daar staat het CDA Bronckhorst voor, daar sta ik voor als Bronckhorster’, zo sprak Wesselink de vergadering toe. Andere CDA punten die hij naar voren haalde waren:

  • Samenwerking burgers en overheid versterken in het sociaal domein
  • Klimaatmaatregelingen in de gemeente versneld doorvoeren
  • Bestuurscultuur die gaat wijzigen vanwege de Omgevingswet. In die veranderende regelgeving krijgen inwoners, initiatiefnemers voor bouw en overheid een gelijkwaardige positie.

Het bestuur van het CDA Bronckhorst steunt de fractie in de uitvoering van haar taken. Wesselink heeft het volste vertrouwen dat de nieuwe fractie van het CDA de komende jaren binnen Bronckhorst een voortrekkersrol in de lokale politiek zal spelen.
 

Jeroen Wesselink is werkzaam in het management van de Veiligheidsregio en was binnen Bronckhorst o.a. actief als voorzitter van GelderVeste, een stichting met basisscholen in de westelijke Achterhoek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.