11 januari 2018

Jongerenfeesten belangrijk voor de leefbaarheid

CDA Bronckhorst heeft afgelopen zaterdag een goed gesprek gehad met diverse organisatoren van de jongerenfeesten in Bronckhorst. ‘Geef ons vertrouwen, dan geven wij een feest’, was een veel gehoorde kreet. Dat de bijbehorende regels moeten worden nageleefd, daar is best begrip voor. Wel vinden zij het belangrijk om uniform behandeld te worden. En ook tijdig, zodat de ook noodzakelijke aanpassingen nog goed kunnen doorvoeren. Zij hopen (net als het CDA), dat deze jongerenfeesten gewoon kunnen blijven doorgaan.

Bij het overleg waren de organisatoren aanwezig van Under Koffer Fest, Broek Uut Fuif, Kiek Uut Toldiekers Fuif, Pontificaal en Toldieks Tempel Party. Het was erg goed om met elkaar te spreken over regels, alcoholpreventie, veiligheid en evenementenvergunningen. Bij die vergunningen wordt een hoge administratieve last ervaren. Sommigen organiseren al 20 jaar een prachtig feest, maar door de extra regelgeving wordt het hen wel steeds lastiger gemaakt.

“Overleg en controle is goed, echter doe dit transparant en communiceer dit helder.  We hebben binnenkort een evaluatie met de gemeente en zullen dit ook aangeven”, aldus een van de organisatoren. Vanuit de gemeente is er sinds kort twee uur ambtelijke ondersteuning voor de vergunningsaanvraag beschikbaar. Dit wordt als zeer prettig ervaren. CDA Bronckhorst wil zich sterk maken om deze jongerenfeesten te behouden. Het is belangrijk, want nieuwe inwoners,  jong en oud ontmoeten elkaar.

De organisaties zijn niet te beroerd elkaar met raad en daad bij te staan, zo betaamd een goede noaber. Waarom ieder voor zich een set podiumdelen aanschaffen als je deze ook voor een “vriendenprijs” kunt huren bij de buurman. Gezamenlijk wegbewijzeringsborden laten maken is ook zo’n voorbeeld. “Vele vrijwilligers helpen ons ieder jaar weer om de fuif te laten slagen, een grote groep neemt zelfs een week vakantie hiervoor op, dat is toch prachtig!”

Het CDA Bronckhorst hecht grote waarde aan het verbinden en samenbrengen van diverse groepen inwoners, jong en oud. Kernen en buurten hebben daarbinnen eigen gewoonten en tradities, maar hebben ook gezamenlijke kenmerken die zorgen voor verbinding. Tentfeesten waar jong en oud elkaar ontmoeten en nieuwkomers de samenleving leren kennen. Ontmoetingsplaatsen waar respect geldt en waar mensen elkaar (aan) spreken. Het is van belang dat we in gesprek blijven met elkaar om ook in de toekomst diverse evenementen kans krijgen zich te ontwikkelen. Hier past een terughoudende gemeente, die vanuit vertrouwen ruimte geeft!

 

Voor nadere info kunt u bellen met Wilko Pelgrom, lijsttrekker CDA Bronckhorst (06-13715238)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.