15 maart 2021

Kijken door de ogen van: Wilko Pelgrom, fractievoorzitter CDA Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst is in financieel zwaar weer beland. Het gesprek over duurzaamheidsopdrachten is verhard en de bouw van woningen voor jongeren en ouderen verloopt lang niet zo voortvarend als we dachten. We moeten rekening houden met de naweeën van Corona. Wilko Pelgrom blikt namens de CDA-fractie vooruit. “Er is veel te doen en we moeten snel een extra zeil bijzetten”.

Waar denk je dan aan?

Net als alle andere gemeenten heeft Bronckhorst te maken met tekorten in het sociaal domein. Het college zet in op bezuinigen, maar daardoor dreigt de zorg voor ouderen en kwetsbare mensen af te nemen. Wat ons betreft is afname van zorgkwaliteit geen optie. Dus zullen we ook alle andere mogelijkheden moeten benutten om het betaalbaar te houden. “Onder wethouder Paul Seesing hebben we heel Bronckhorst voorzien van glasvezel. Laten we bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheden dus beter benutten”.

We kunnen alle kosten niet op onze inwoners blijven afwentelen. Wij hebben hier onlangs nog over gesproken met het Gelderse CDA Tweede Kamer lid Evert Jan Slootweg en hem meegegeven dat Den Haag zich hard moet maken voor meer geld naar gemeenten. Daarnaast moeten we de kostenverhogingen voor onze inwoners een halt toeroepen. Neem bijvoorbeeld de kosten voor afvalverwerking. Het huidige systeem van afvalscheiding voldeed zes jaar terug. Maar daaraan vasthouden heeft geen zin. We weten dat nascheiding ook mogelijkheden biedt omdat dit verder doorontwikkeld is. Dus moeten we die mogelijkheden snel gaan verkennen en doorpakken om verdere oplopende kosten te voorkomen.

We zullen ook door moeten doorpakken als het gaat om onze duurzaamheidsopdrachten. Maar niet op de manier waarop het nu gaat. Als we als raadsleden de weerstand signaleren die er nu leeft moeten we tussen de mensen staan. Luisteren wat gezegd wordt en daarover debatteren in de raadszaal. Wat er nu te veel gebeurt is dat de meerderheid van de raad vooral steun geeft aan wat het college wil en voorbijgaat aan het zijn van volksvertegenwoordiger. “Dat is oude politiek en dat past niet in deze tijd”.

Als CDA willen wij geen hoge windmolens en zonnepanelen op goede landbouwgrond. Wat wij wel willen is dat we alle daken vol leggen met zonnepanelen en de alternatieven benutten, ook de eventuele mogelijkheden van kernenergie onderzoeken. “We kunnen het niet maken dat we over een paar jaar erachter komen dat we ons waardevolle landschap hebben belast met lelijke windmolens, waarvan we de gezondheidsrisico’s niet juist hadden ingeschat. “Het gaat er dus om dat we samen de voorwaarden bepalen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Hoe gaat Bronckhorst eruitzien?

“Als geboren Bronckhorster weet ik hoe trots en zuinig mensen op Bronckhorst zijn. En ik geloof er in, dat we samen met deze mensen gaan komen tot een goed beeld van onze toekomst. Als CDA willen wij een “Panorama Bronckhorst” gaan maken met de inwoners en daarnaartoe gaan werken. Welke (sport) voorzieningen hebben wij nodig en waar moeten die komen. Hoe en waar kunnen we (agrarische) bedrijvigheid (door)ontwikkelen. En ervoor zorgen dat sneller woningen gebouwd kunnen worden op plaatsen waar mensen willen wonen “Door een gemeente te zijn die faciliteert en ondersteunt”. NU doorpakken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.