28 april 2023

Motie een brug te weinig

Het CDA Bronckhorst heeft samen met andere partijen een motie ingediend die breed werd
ondersteund door 21 van de 25 raadsleden. De tijdelijke afsluiting van de doorgaande weg
ter hoogte van de brug over de Oude IJssel bij Laag-Keppel heeft voor veel ergernis gezorgd
aan beide kanten. Het dwingt mensen om te moeten omrijden, wat vooral voor
ondernemers, hun klanten, woon-werk verkeer en bezoekers van sport en andere
activiteiten erg vervelend is.

De verkeersveiligheid en gezondheid in de Dorpsstraat komt in de knel doordat verschillende
verkeersgebruikers (auto’s en fietsers) tegelijkertijd gebruik maken van de weg. Om deze
problemen op te lossen, vraagt de gemeenteraad het College van B en W om samen te
werken met andere gemeenten in de Achterhoek om bij de provincie Gelderland te pleiten
voor een nieuwe verkeersader tussen Langerak en Wehl.

Ook wordt gevraagd om een onderzoek naar de scheiding van verkeersgebruikers (anders
dan nu met gemotoriseerd verkeer) in de Dorpsstraat. Dit kan onder andere door aan beide
kanten van de weg een gescheiden (en beschermd) voet- en/of fietspad aan te leggen of de
omleiding van fietsers (rondweg fietspad om Laag-Keppel).

Door samenwerking en het onderzoeken van alternatieven kan de verkeersafwikkeling van
een groot deel van de Achterhoek verbeterd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.