20 november 2023

Nieuw mantelzorg en vrijwilligersbeleid

Mantelzorgbeleid


Mantelzorg in de gemeente Bronckhorst staat in de toekomst voor een uitdaging met een verwachte grotere mantelzorgvraag en minder beschikbare mantelzorgers. De lokale Bronckhorster cultuur benadrukt solidariteit, waarbij mantelzorg als vanzelfsprekend wordt
beschouwd. De CDA Bronckhorst fractie waarschuwt voor de onderschatting van de zware belasting naast werk en scholing, ook aangezien mantelzorg in veel gevallen steeds intensiever wordt.

Mensen die mantelzorg verlenen moeten vanuit de gemeente de juiste ondersteuning ontvangen zodat zij deze dichtbij en deze zo noodzakelijke zorg kunnen blijven verlenen aan hun naasten. De beleidsnota stelt duidelijk dat mantelzorgbeleid een wettelijke taak van de gemeente is en het uitgewerkte beleid is essentieel voor een evenwichtige en toekomstbestendige zorgverlening aan onze inwoners.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving in Bronckhorst. Het CDA pleit voor een rijk verenigingsleven in alle 44 kernen, waar vrijwilligers in sport, kunst en cultuur de leefbaarheid versterken. De beleidsnota onderstreept dat iedereen, op welke wijze dan ook,  moet kunnen deelnemen.
Zonder vrijwilligers staat het verenigingsleven in de kou, maar het wordt steeds uitdagender om hen te vinden. De CDA-fractie Bronckhorst gaat verenigingen en vrijwilligers ondersteunen, zodat het de leefbaarheid in al onze kernen behoud en versterkt.

CDA Bronckhorst is voor een optimale ondersteuning van onze vrijwilligers en mantelzorgers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.