15 januari 2024

Nieuwe Beleidsnota Bestaanszekerheid

Op de komende politieke bijeenkomst van 18 januari staat de beleidsnota bestaanszekerheid prominent op de agenda. Deze nota legt de nadruk op het belang van een evenwichtig leven voor alle inwoners binnen de gemeente Bronckhorst.

Bestaanszekerheid beslaat een breed scala aan aspecten, waaronder armoede, schulden, zowel fysieke als mentale gezondheid, en strekt zich uit tot kansengelijkheid en inclusie. Het CDA Bronckhorst bepleit een proactief en uitvoerbaar beleid, waarbij inwoners in een vroeg stadium de nodige hulp ontvangen. Inwoners worden aangemoedigd om mogelijke schaamte opzij te zetten en het welzijn van henzelf of hun kinderen voorop te stellen door contact op te nemen met de medewerkers van het sociaal team, die beschikbaar zijn voor ondersteuning.

In een tijd waarin de bestaanszekerheid wordt beïnvloed door complexe mondiale ontwikkelingen, staat de gemeente Bronckhorst voor een beleid dat niet alleen anticipeert op deze uitdagingen, maar ook actief de betrokkenheid en ondersteuning van inwoners stimuleert in hun streven naar een evenwichtige en zekere toekomst. Dit beleid beoogt niet alleen deze uitdagingen aan te gaan maar bevordert ook de actieve deelname van inwoners om samen te werken aan een gebalanceerde en gegarandeerde toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.