04 december 2018

NU TIJD VAN AANPAKKEN

Het huidige college (GBB, VVD,GL) geeft nu inzicht in de gevolgen van het beleid (2019). Het CDA zal daar tijdens de Algemene Beschouwing op uitgebreid op in te gaan. Wat is noodzakelijk, haalbaar en betaalbaar?

Bronckhorst
Door jarenlang goed beleid staat Bronckhorst stevig op de kaart. Maar ook door de mensen die hier generatieslang hebben gewoond en gewerkt. De samenleving en het bestuur hebben ervoor gezorgd dat het economisch steeds beter ging, het landschap werd onderhouden en dat we kunnen beschikken over goede voorzieningen. Onze samenleving met eigen tradities en bekend met het principe van geven en nemen.

Het gesprek met de samenleving
Ook nu is het gesprek met de samenleving erg belangrijk. Maar onze samenleving bestaat uit meer mensen dan direct belanghebbenden, tegenstanders en activisten. Niet iedereen kan in het openbaar spreken maar veel mensen hebben wel een goede kijk op Bronckhorst. Niet iedereen schrijft eenvoudig een brief maar weet wel wat goed is voor Bronckhorst.

Werk
Nu de economie floreert wil het CDA nog meer ruimte geven aan werk. Meer ruimte en kwaliteit op onze bedrijfsterreinen en bij de A18. Ook ondernemerschap toevoegen op vrijkomende locaties op het platteland. Als agrariërs stoppen krijgen de overblijvers mogelijkheden de plek in te vullen. Een nieuwe stal is niet het probleem maar de oplossing vinden voor leegstaand vastgoed dat verpauperd. Werk is voorwaarde voor de leefbaarheid, dat gezinnen hier gaan wonen en voor de betaalbaarheid van goede voorzieningen. 

Wonen
Het vorige college met het CDA heeft ruimte gemaakt voor het bouwen van woningen voor jongeren. Het huidige college wil daar uitvoering aan geven maar het gaat niet snel genoeg. We moeten nu aan de slag met de woningvoorraad van de toekomst. Meer geschikte woningen voor de groeiende groep van alleenstaanden, voor starters en ouderen. Anders dreigt gelijktijdig een tekort aan passende woonruimte en een overschot aan woningen die niet gewild zijn.

Zorg

Als je tijdelijk geen inkomen hebt, niet meer zelfstandig kunt wonen of niet veilig kunt opgroeien dan moet je op Bronckhorst kunnen rekenen. Het is hier goed georganiseerd en we zijn trots op de sociale teams. Toch wil dit college het sociaal domein weer “ombuigen”. Het programma ademt uit dat het alleen om geld gaat en niet dat de mens centraal staat. We lezen te weinig over garanties voor de ondersteuning aan ouderen, jeugd of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Leefomgeving
Het CDA wil aan de slag met  de sanering van asbest, het bereiken van energieneutraliteit, de biodiversiteit en de afkoppeling van het gas. En wat ons betreft ook snel. In de vorige raadsperiode zijn al leningen en subsidies mogelijk gemaakt. Voor en tijdens de verkiezingen hebben we erop gehamerd. Maar het moet wel realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Wij zien dat particulieren verduurzamen en dat de landbouw iedere dag stappen zet die doelgericht zijn. Het is aan ons dit te stimuleren, te faciliteren en voortdurend te waarderen.

Verenigingsaccommodaties
Verenigingen zitten in zwaar weer als het gaat om de betaalbaarheid van accommodaties. 13 december komt het CDA met voorstellen om dat te helpen te keren en een voorstel voor actualisatie van het sportbeleid.

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 13 december gaan we verder in op bovenstaande onderwerpen. Kom naar het gemeentehuis of volg de bespreking vanaf 17.00 uur.  https://www.bronckhorst.nl/home/live-en-archiefuitzendingen-bekijken_45488/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.