18 februari 2019

Oog voor elkaar!

In de commissie- en de raadsvergadering van januari stond de startnotitie sociaal domein op de agenda. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de o.a. de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Dit is een zeer omvangrijke en belangrijke takenpakket waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Je wilt als inwoner dan wel dat de zaken goed geregeld zijn, zodat jij of je dierbaren de juiste zorg/ondersteuning krijgen.

Het CDA heeft kritisch en positief opbouwend naar deze start notitie gekeken, als vertrekpunt voor een stevig sociaal domein nu en in de toekomst. Het CDA heeft in de raadsvergadering bedongen, dat elke burger mag meeluisteren wat er wordt besproken door de op te richten raadswerkgroep sociaal domein. Het CDA staat er voor dat alle inwoners in iedere levensfase passende zorg en ondersteuning krijgen op het gebied van inkomen, wonen, werk, zorg en hulpverlening. Geld mag ten alle tijde geen belemmerende of leidende rol spelen in de zorg en ondersteuning naar  al onze inwoners. De CDA fractie staat in voor een stevig sociaal domein, zodat de inwoners die het nodig hebben nu en in de toekomst, niet in de kou komen te staan.

Wilt u over deze of andere zaken met ons in gesprek, mail naar  [email protected]  (fractiesecretaris)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.