29 september 2017

Open spreken over integer handelen

Open spreken over integer handelen

In de raadsvergadering van september 2017 is gesproken over de mate waarin een commissielid en een raadslid, van respectievelijk Gemeentebelangen Bronckhorst en de VVD, hebben gehandeld. Het gesprek hierover is gevoerd aan de hand van een onafhankelijk feitenonderzoek door een op dit thema gespecialiseerde hoogleraar. Het CDA kan de conclusies uit het rapport volgen. Ten aanzien van het raadslid beoordeelt de onderzoeker het handelen eerder als onzorgvuldig als niet integer. Wat het commissielid betreft is de onderzoeker minder gestemd en wordt aangegeven dat een grens is overschreden.

CDA Bronckhorst en PvdA Bronckhorst hebben daarom een zogenaamde motie van Treurnis opgesteld en roept daarin de fractie van Gemeente Belangen Bronckhorst op het betreffende commissielid terug te trekken. De afweging van CDA Bronckhorst is daarbij dat Gemeente Belangen Bronckhorst hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft te nemen.

Als het over integriteit gaat vindt het CDA het belangrijk dat we elkaar daarop aanspreken. In de eigen fractie en tussen de fracties. Elkaar aanspreken met de bedoeling dat we als raad een sfeer creëren, die ervoor zorgt dat we als politiek integer zijn, de schijn van niet integer zijn voorkomen en dat we er met elkaar op toezien dat dat zo blijft. Soms zijn er “grijze gebieden” die een raadslid even niet ziet maar ze wel herkent als we hem of haar daarop aanspreken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.