06 februari 2018

Samen met en voor de inwoners

CDA Bronckhorst vindt het belangrijk dat het Bronckhorst van nu zich blijft ontwikkelen zodat wij onze mooie gemeente kunnen overdragen aan de inwoners na ons. Wij zetten ons in voor alle inwoners en doen dat in gesprek met de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Het algemeen belang staat boven het individueel belang.

Daarvoor is het belangrijk dat onze kandidaten verspreid over Bronckhorst wonen en in de gemeenschap actief zijn. Vaak kennen en begrijpen zij de gewoonten van de inwoners. Zo is er voor iedere inwoner een CDA aanspreekpunt in uw buurt.

De gemeente die wij willen zijn, is er voor de inwoners en zorgt ervoor dat zij verder worden geholpen. Of het nu om zorg gaat, de ontwikkeling van een familiebedrijf, de juiste keuzes in wonen of het nemen van energiebesparende maatregelen.

CDA Bronckhorst zet zich in voor:

  • Aanspreekbare kandidaten verspreid over de gemeente
  • Meningen van inwoners. Ze zijn belangrijk voor de ontwikkeling van beleid
  • Algemeen belang. Dat gaat voor individueel belang
  • Een gemeente die werkt voor de inwoners
  • Gebiedsambtenaren en het sociaal team. Ze staan tot uw beschikking voor vragen en hulp
  • Dorpsbelangenorganisaties. Ze worden gewaardeerd en geven gevraagd en ongevraagd advies

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.