19 juni 2023

Samen werken aan energieneutraal Bronckhorst

Op de agenda van de gemeenteraad staat de nota van het College van B en W met de Uitgangspunten voor de vernieuwde Routekaart Energieneutraal Bronckhorst. De CDA-fractie denkt dat deze uitgangspunten op veel onderdelen in de goede richting gaan. Voor het eerst wordt er echt samen met inwoners, DBO’s, verenigingen, energie coöperaties, het bedrijfsleven etc. gewerkt aan Dorpsenergieplannen.

De volgende uitgangspunten zijn voor CDA Bronckhorst belangrijk en deze zullen we ook aan het College meegeven om in het najaar tot een vernieuwde routekaart te komen om energieneutraal te worden:

  • Bewuster omgaan met energie en inzetten op isoleren om energie te besparen. Als je aan je huis gaat verbouwen denk dan ook direct op welke manier kan ik verduurzamen? Laat een gratis energiescan maken door Energie-coaches van de gemeente of door voorlichting van Energie-ambassadeurs uit je eigen dorp.
  • We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze gezamenlijke energie behoefte op te wekken. Inwoners gaan intensief aan de slag met Dorpsenergieplannen.
  • Grootschalige opwek kan alleen plaatsvinden in combinatie met Dorpsenergieplannen. Dat betekent dat voldoende draagvlak nodig is voor een eventuele windmolen of een zonnepark.
  • Het CDA Bronckhorst gaat voor 100% lokaal eigenaarschap bij grootschalige opwek. We willen dat opbrengsten ten goede komen aan de samenleving en de gemeenschap, denk aan voorzieningen voor sport, leefbaarheid, onderwijs en aanleg van wegen, maar bovenal ook dat deze energie opwek bestemd is voor het eigen verbruik van onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.