03 juli 2023

Sport en Leefbaarheid

Tijdens de Politieke avond van 22 juni jl. heeft het College van B en W, nadat zij ook gesproken hebben met sportverenigingen, de gemeenteraad om advies gevraagd over de uitgangspunten voor sport en leefbaarheid in de gemeente Bronckhorst.

Verenigingsleven

Volgens het CDA Bronckhorst is leefbaarheid meer dan alleen sport en de daarvoor benodigde accommodaties om te kunnen sporten. Leefbaarheid is ook kunst en cultuur, muziekverenigingen, schutterijen, toneelverenigingen, koren, volksdansen enzovoort. Onder leefbaarheid vallen ook de sociale ontmoetingsplekken in de kleine kernen. Het verenigingsleven in de totale breedte. Dit hebben we het College meegeven voor verdere uitwerking.

Voorzieningen

Leefbaarheid heeft ook invloed op je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Leefbaarheid zijn goede voorzieningen als basisscholen met ruimte om te sporten en te ontmoeten, bibliotheken, winkels, openbaar vervoer. Leefbaarheid is kansen bieden voor alle leeftijdsgroepen in welke vorm of wijze je ook betrokken bent.

Verbinding

Het CDA Bronckhorst ziet de gebiedsaanpak voor sport en leefbaarheid en de daarbij behorende accommodaties als een vertrekpunt waarin de uitwerking van andere leefbaarheidsvraagstukken meegenomen dienen te worden. Door te verbinden komen we uiteindelijk door gezamenlijke aanpak verder voor een toekomstbestendig Bronckhorst in alle kernen.

De CDA fractieleden Rob, Bengt, Harmjan, Ingrid, Jan en Everdien wensen alle inwoners een mooie zomer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.