09 september 2018

Staan voor energiedoelen die haalbaar en betaalbaar zijn.

Energieneutraliteit bereiken in 2030! CDA Bronckhorst wil dit jaar een haalbaar en betaalbaar actieplan. We halen onze doelen alleen als iedereen een win-win situatie ervaart. Inwoners willen tastbaar resultaat en geen vergezichten. CDA Bronckhorst vraagt het college een uitwerking van win-win situaties op basis van onderstaande uitgangspunten:

Behoud en versterking van het landschap

  • Benut energie uit de IJssel omdat stromend water een voortdurend beschikbare energiebron is. Doe dit samen met lokale ondernemers, omdat wederkerige samenwerking met (agrarische) bedrijven resultaat brengt.
  • Maak het onderhoud van karakteristieke landgoederen betaalbaar door windturbines toe te staan. Wel onder de voorwaarden voor versterking van: landschapselementen, biodiversiteit, in stand houden maatschappelijke voorzieningen, participatie omwonenden en/of dienen van publieke belangen.
  • Geef stoppende agrariërs financiële mogelijkheden om de leegstaande gebouwen te slopen en op deze plaats zonnepanelen toe te staan.

 

Met respect voor belangen zodat inwoners mee gaan doen

 

  • Zorg dat ook mensen met de kleinere portemonnee de voordelen ervaren.
  • Laat zien dat ondernemers niet gehinderd worden in hun ontwikkeling.
  • Spreek uit dat landbouwgronden ingezet worden voor hoogwaardige voedselproductie en niet voor het plaatsen van zonnepanelen.

 

Werken aan de volksgezondheid

  • Verschaf aantrekkelijke leningen aan inwoners en ondernemers die asbestdaken saneren en aansluitend zonnepanelen plaatsen, zodat een asbestvrij Bronckhorst werkelijkheid wordt en we de zonkracht gaan benutten.

Inzetten op kennis en innovatie

  • Gebruik de kennis en ervaringen van inwoners, lokale en regionale ondernemers en brancheorganisaties. Stimuleer hen bij het nemen van initiatieven, het versterken van de kennisposities en het doorvoeren van innovaties. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.