03 januari 2018

Werkbezoek 16 december Hyndendael en Magic Mix Hummelo.

Op 16 december jl. heeft het CDA Bronckhorst een drietal werkbezoeken afgelegd. Onderstaand een kort verslag van deze bezoeken.


De gemeente Bronckhorst heeft vanuit het Rijk een groot aantal zorgtaken erbij gekregen, Wmo, Zvw en jeugdzorg. Om een beeld te krijgen hoe dit geland is, zijn een aantal CDA’ers in gesprek gegaan met Andre Endeman en Jaap Sprey, respectievelijk bestuurder en projectleider (ver)bouw van Markenheem. Op de locatie Hyndendael, Hummelo, werd gesproken over het woon/zorgconcept van de toekomst. Markenheem kent een duidelijke visie, waardoor inwoners van Bronckhorst op zorg kunnen rekenen. Mensgerichte zorg die de komende jaren wel onder druk staat. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorgplaatsen toe en er is druk op de arbeidsmarkt waardoor voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel niet vanzelfsprekend zal zijn. CDA Bronckhorst spreekt uit alles op alles te willen zetten zodat Markenheem aan de gemeente een partner houdt die lokaal en regionaal meedenkt aan oplossingen voor de vraagstukken rond goede zorg, na een rondleiding door het woon/zorg complex, waar de verbouw en kleinschalige uitbreidingsplannen ter sprake komen danken we beide heren voor hun tijd.


Het tweede bezoek vond tevens plaats in Hummelo. We gaan naar het voormalig Zandewierde gebouw, dat op loopafstand van Hyndendeal ligt. We worden hartelijk ontvangen door de dorpsraad Hummelo. Onder het genot van een kop koffie raken we in gesprek over de gerealiseerde woonvorm, Magix Mix, in het voormalige Zandewierde gebouw waar nu statushouders en reguliere huurders een woonruimte hebben. We spreken af dat we bij het college er op aandringen het proces hiernaartoe te gaan evalueren. Ook kijken waar en hoe deze "good practice" overdraagbaar gesteld kan worden. Dorpsraad Hummelo is bereid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van voldoende en goede woningen voor jongeren en ouderen. Dorpsraad Hummelo is het met ons eens dat we feiten van fictie moeten onderscheiden.


In de middag bezochten lijsttrekker Wilko Pelgrom en Harmjan Evers een gepensioneerd echtpaar waarvan de vrouw er mede voor zorgt dat haar man thuis kan wonen. Mantelzorgers kunnen rekenen op steun van de gemeente en het sociaal team. Het was dan ook goed te kunnen vernemen dat er veel waardering was voor de invulling ervan, wat we hierbij aan het college en sociaal team meegeven. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.