15 april 2024

Woningbouw in Bronckhorst komt op gang

CDA Bronckhorst zet zich al jaren in voor de bouw van extra woningen voor jongeren, gezinnen en senioren in alle kernen. Niet alleen omdat de behoefte erg groot is, maar ook om de leefbaarheid en de voorzieningen in stand te kunnen houden. De bouw van woningen beperkt zich dus niet alleen tot de grote kernen, maar ook in de kleine kernen en de buurschappen.

Onze inzet begint zijn vruchten af te werpen aangezien de plannen nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad middels de veegplanprocedure. Wij zijn zeer verheugd dat er plannen zijn voor 11 woningen aan de Tarwestraat in Halle, 46 woningen aan de Vordenseweg in Baak en 17 woningen aan de Paardendorpseweg in Velswijk. De plannen hebben een gevarieerd aanbod voor zowel jong als oud en hebben aandacht voor betaalbaarheid. Zo houden we de kernen leefbaar!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.