02 november 2019

Algemene Beschouwingen 2020-2023

In de raadsvergadering van 31 oktober bespraken we de Programmabegroting 2020-2023. Met een zwaar hart hebben we niet mee kunnen stemmen met de deze begroting. Dat was geen lichtvaardig besluit maar heeft verder niets op slot gezet daar de andere partijen (behalve CDA en SP) mee hebben gestemd, al dan vooral principieel (D66) of volledig (coalitiepartijen).

In het algemeen waren er 3 belangrijke redenen om aldus te stemmen:

  1. veel nieuwe beleidsvoorstellen of bezuinigingen missen elke vorm van visie
  2. burgers zijn onvoldoende of niet betrokken / geïnformeerd over belangrijke voorstellen in hun leefomgeving (bijv centrum Beinum)
  3. de enorme uitgaven voor de komende 3 jaar voor de energietransitie (>1 miljoen) zorgen voor ongewenste bezuinigingen die vooral neerslaan op het sociaal domein

Doesburg is gestart met een visietraject waarin in gezamenlijkheid en samenspraak met allerlei bewoners en maatschappelijke organisatie een visie op Doesburg in 2040 wordt ontwikkeld. Dat is een belangrijk traject wat ons gaat helpen onze keuzes op lijn te brengen met onze visie. Daar deze visie er nog niet is vinden wij als CDA het belangrijk te onderstrepen zorgvuldig en niet overhaast te besluiten op voorstellen die daarmee te maken hebben. Wat voor stad willen wij zijn? En voor wie? En in de regio? etc.

Onze amendementen over de VVV en Centrum Beinum werden niet door de coalitie ondersteund. Dat maakte helaas de weg vrij om niet met de programmabegroting in te stemmen. Nadat deze alsnog was vastgesteld was er een nieuw politiek feit en hebben we ingestemd met een motie van de coalitie die een paar pijnpunten wat kon verzachten. Een second best, maar beter dan niets.

Voor de gehele tekst van onze fractievoorzitter Stan Hillenaar klik hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.