Standpunten Doesburg op alfabet

Lees hier alle standpunten van CDA Doesburg voor de hele stad en elke Doesburger en per wijk. Alles op alfabetische volgorde vanuit ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Thema's

Lees hier via thema's als "waarden en traditie; sterke samenleving; families en gezin; zorg voor elkaar; eerlijke economie en alle Doesburgse wijken" al onze standpunten voor Doesburg.

Verkiezingsprogramma GR2018

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

Uitgangspunten van het CDA

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.