Standpunten Doesburg op alfabet

Lees hier alle standpunten van CDA Doesburg voor de hele stad en elke Doesburger. Alles op alfabetische volgorde vanuit ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Thema's

Lees hier via thema's als "waarden en traditie; sterke samenleving; families en gezin; zorg voor elkaar; eerlijke economie en alle Doesburgse wijken" al onze standpunten voor Doesburg.

Geen Haat in de Raad

Aks CDA Doesburg vragen we aandacht voor de verharding in de (gemeente)politiek. Het CDAj komt daarom met het Manifest ‘Geen haat in de raad’

Wie de laatste tijd het debat in politiek Den Haag heeft gevolgd zag dat scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen aan de orde van de dag zijn. Elk debat lijkt verder te ontsporen. Ook in veel gemeenteraden ziet het CDA een verharding die ons grote zorgen baart. Maar liefst 15% van de raadsleden heeft zelf te maken met bedreigingen. Als CDA vinden we dat we dit in Doesburg moeten voorkomen.

Het is niet alleen een probleem van de politiek. De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online.

Met het Manifest ‘Geen haat in de Raad’ staan 120 CDA-lijsttrekkers op om aandacht en inzet te vragen voor deze problematiek. Het CDA zet in op een samenleving met: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het fundament van een sterke samenleving.

CDA Doesburg lijsttrekker Wim Robbertsen

Uitgangspunten van het CDA

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.