16 juni 2023

Bezwaarschriftencommissie geeft duidelijk signaal

Als CDA vinden we het belangrijk te weten en te begrijpen hoe de bezwaarschriften afhandeling en bijbehorende gesprekken gaan in Doesburg. Veel bezwaren hebben betrekking op het sociaal domein en gaan vaak over kwetsbare mensen of situatie. Van de 26 bezwaren waren er 21 uit het sociaal domein. Van de 26 zijn er 15 ingetrokken omdat de gemeente het bezwaar verbeterde. Het besluit was dus niet juist. Dit gebeurde al in het informele deel. 

Er worden in het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie heldere redenen opgeschreven. Zo zijn de besluiten niet altijd helder en concreet gemotiveerd en dossiers zijn niet altijd volledig. Cruciale stukken ontbreken zelfs. Dat zijn toch wel belangrijke en schokkende constateringen. Dit gaat over de kwaliteit van dienstverlening. Hier hebben mensen onnodig last van. We hebben tijdens de commissie BO van 15 juni dan ook om een toelichting gevraagd aan het college met de vraag waarom en hoe het kan gebeuren dat 58% van de bezwaarde besluiten onvoldoende was?

Met zo’n uitslag is er dus werk aan de winkel. Zou je denken. We lezen echter: we blijven aandacht besteden aan. En in herhaling. Dit leest toch een beetje als: goed dat jullie dit oordeel hebben, maar we gaan hier geen extra actie opnemen. De vraag is dus concreet: hoe gaan we dit verbeteren?

Al met al, we beginnen ons wat zorgen te maken over de kwaliteit van de dienstverlening zoals we die in Doesburg bieden en we verwachten van het college een extra inspanningsverplichting.

Het college, bij monde van de burgemeester, gaf aan de zorgen te delen. Het hebben van aandacht was volgens het college dan ook geen loze tekst. Tevens schepte zij het beeld van het effect van een aantal wisselingen in de ambtelijke organisatie. De zorg om de kwaliteit gaf zij aan te delen. 

Als CDA zullen we hier een vinger aan de pols moeten houden. Als de kwaliteit van de dienstverlening op dit soort plekken door het ijs dreigt te zakken en het perspectief op verbetering beperkt is dan komen er wel grotere vragen in beeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.