23 april 2020

CDA enquete over Doesburgse ondernemers tijdens crisistijd

Doesburgse ondernemers maken zich zorgen over het voortbestaan van hun onderneming op de lange termijn. Dat is een van de conclusies die wij, als CDA, trekken uit een door ons uitgezette enquete onder 105 ondernemers. 

Wij hebben ondernemers onder andere bevraagd over de gevolgen van de huidige crisis op korte en lange termijn en ook hoe ze kijken naar wat de lokale overheid doet om hen door deze crisis te helpen.

29 ondernemers hebben met ons hun situatie en mening gedeeld. Zij (51,7%) laten zien dat ze zich vooral zorgen maken over het voortbestaan van hun onderneming na de crisis. 17% van de respondenten maakt zich zelfs al zorgen voor de onderneming op kortere termijn. 

Dit signaal geeft ook aan dat bijvoorbeeld het ontwikkelen van een weg uit deze crisis voor een groot deel de levensvatbaarheid van deze ondernemingen kan bepalen. 

Goed is te zien dat bijv 24,1% van de respondenten tevreden is over wat de lokale overheid en politiek voor hen doet. Ook duidelijk is dat 38% het niet zo goed weet en 24,1% vindt dat er onvoldoende gebeurd. 

Als CDA maken we ons zorgen over onze ondernemers en missen in de communicatie vooralsnog concrete plannen en beleid die gericht zijn op levensvatbaarheid voor onze ondernemers na deze crisis. Wellicht lijkt het voor sommigen wat vroeg daar nu over na te denken, maar voor veel ondernemers zijn de zorgen zo groot dat wij niet gewacht deze week de volgende vraag bij het college neer te leggen:

"Wat zijn, naast de maatregelen zoals het meedoen aan de kooplokaal website en belastinguitstel voor ondernemers, voornemens of plannen van het college voor effectieve maatregelen die ondernemers helpen overeind te blijven en door te starten in de anderhalve meter-maatschappij? (denk aan plannen bijvoorbeeld als een loket, een fonds voor renteloze lening etc."

Tijdens de raadsvergadering (quorum) van 23 april j.l. heeft onze burgemeester aangegeven dat het college een "Task Force Anderhalve Meter Samenleving" aan het voorbereiden is. Niet alleen met zorgpartners maar ook ondernemers zal het gesprek aangegaan worden om te bezien waar de gemeente kan faciliteren of kan helpen.

Wat ons betreft een goed begin. We wensen het college voortvarendheid en wijsheid toe zo dat zo snel als mogelijk perspectief ingericht kan worden voor al die ondernemers die zich zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf.

Wilt u de volledige uitslag van onze enquete inzien? Klik dan hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.