10 mei 2022

CDA neemt deel aan nieuwe coalitie

Als CDA nemen we deel aan de nieuwe coalitie bestaande uit Stadspartij Doesburg, VVD en CDA. 

Namens het CDA is oud-fractievoorzitter Stan Hillenaar beoogd wethouder voor 0,5 fte met in zijn portefeuille pijler 3 uit de toekomstvisie:

 1. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie
  1. recreatieve havens
  2. economische ontwikkeling
  3. bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
  4. economische promotie
  5. cultuurpresentatie, -producttie en -participatie
  6. musea
  7. cultureel erfgoed
 2. Samenkracht en burgerparticipatie

Op dinsdag 24 mei zal in een openbare raadsvergadering het coalitieakkoord besproken worden. Beediging van het college zal in de raadsvergadering van 25 mei plaatsvinden.

We zijn dankbaar dat we inhoudelijk volwaardig bij hebben kunnen dragen in de totstandkoming van deze nieuwe coalitie. We hebben hierin zoveel mogelijk gezocht naar een brede basis om stappen met lef te maken voor Doesburg. Dat zal nodig zijn. Daarbij is in de vorm van Stan de juiste man gevonden voor de invulling van bovenstaande portefeuille. Stan is van de afstemming, van het samen, van het breed luisteren en participeren. Deze jas past hem als gegoten, daarvan zijn we overtuigd.

We gaan met vertrouwen de toekomst in. Als raadsfractie en als collegepartij. Duaal. Constructief en betrokken. Doesburg verdient dat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.