15 augustus 2019

Een jaar op weg in de raad van Doesburg

Ruim een jaar geleden zijn wij (Stan en Wim) als gekozen volksvertegenwoordigers in de raad gekomen. Een veel gestelde vraag is: “Hoe bevalt het je in de raad?” We merken dat dit soms nog best lastig te beantwoorden is, ondanks het feit dat we al een jaar bezig zijn. Want: waar meet je aan af of het je bevalt? Of je effectief bent? Of de sfeer goed is? Of je goed in je (oppositie)rol zit? Of de samenwerking prettig is?

Rode Appels

Stel je ziet een klein kind een lekkere rode appel meepikken uit het rek van de groenteboer wat buiten staat. Zijn moeder loopt voor hem uit en heeft dit niet in de gaten.

Welke reactie is nu het best? Er zijn verschillende reacties denkbaar. Deze kunnen ingegeven zijn door hoe je hier persoonlijk tegen aankijkt of hoe je hier professioneel mee om zou moeten gaan. We hebben als CDA fractie bewust gekozen constructief te zijn. Dat betekent voor het gegeven voorbeeld dat niet de schuldvraag interessant is maar welke lering je trekt uit een situatie om dit naar de toekomst mogelijk te voorkomen.        

In het afgelopen politieke jaar zijn er verschillende rode appels voorbij gekomen. Hierbij refereren we aan een aantal dossiers waar bijvoorbeeld de in het vooruitzicht gestelde transparantie beter had gemoeten. Neem de enkelvoudige onderhandse aanbesteding van de werkzaamheden aan raadszaal en stadhuis. Als CDA hebben we hier gekozen om niet zomaar een beschuldigende vinger naar iemand te wijzen, maar te kijken naar: hoe heeft dit nu kunnen gebeuren (proces) en hoe kan dit de volgende keer beter. Het is dan best lastig als je hierin als oppositiepartij andere belangen tegen komt en je uitgemaakt wordt voor een partij die zo graag het beste jongetje van de klas wil zijn. Want dat was wel het laatste waar we aan hadden gedacht. Naïeve integriteit wint het op korte termijn niet altijd van “niet pluis”.

Voorbeeldfunctie

Soms lijkt politiek voornamelijk het handig omgaan met de geboden ruimte, waarbij vervolgens blijkt dat het hebben van een strategie belangrijker is dan het hebben van doorslaggevende argumenten of onontkoombare waarheid. Als CDA zijn we hierin wellicht wat tegendraads, wij blijven liever inzetten op de belofte van de coalitie om transparant te zijn. Goede spelregels zijn daarbij uitlegbaar. Als dagelijks en openbaar bestuur van de stad hebben we een dienende voorbeeldfunctie, die we uiterst serieus mogen nemen.

Elkaar vinden op de inhoud

Het CDA heeft aangegeven een constructieve maar kritische rol te willen vervullen in deze raadsperiode. In onze communicatie naar buiten en in de raadszaal zal het daarom nooit gaan over personen maar over het gevolgde proces en uit te voeren beleid. Als raadsleden dienen wij allen Doesburg. Samen. En ondanks, of wellicht dankzij, onze verschillen van inzicht vinden wij elkaar op de inhoud. Door te overleggen, af te stemmen, moties in te dienen, vragen te stellen etc. Inhoudelijk maken we verschillende afwegingen in hetzelfde belang. Zo vinden we elkaar en zal Doesburg het meest hebben aan zijn bestuur.

Visie

Op dit moment lijkt veel op slot te zitten. Bijna alles is sterk financieel gestuurd zonder dat er een onderliggende visie op de samenleving en zijn bestuur te bespeuren valt. Een toekomstvisie voor Doesburg besteden we uit, maar zou het niet goed zijn als we als partijen allemaal zo’n visie ontwikkelen? Door de huidige financiële situatie zal ook de Stadspartij, die rigide de knip op de portemonnee houdt, hopelijk gaan bewegen en een verdere visie ontwikkelen over de gewenste samenleving in en het bestuur van onze stad. Het is goed dat we als partijen vanaf september in ieder geval ons breed laten informeren over de mogelijkheden en argumenten verzamelen die ons helpen om een afweging te maken voor de keuzes die gemaakt moeten worden die het beste voor Doesburg zijn.

Samen

Als raadsleden zijn we namens onze partij een jaar op weg. Samen zoeken we naar de beste weg, ondanks en dankzij onze verschillen en verschillende kwaliteiten. Daarin willen we samen als oppositiepartij groeien in onze rol, niet mee worden genomen in achterkamertjespolitiek en datgene bereiken wat zo dicht mogelijk bij onze droom voor Doesburg ligt.

Betrokken achterban

Naast alle keuzes en besluiten is voor de korte termijn ons nevendoel om het belang van de lokale politiek en haar rol, geloofwaardig, integer en dienstbaar te laten zijn. Voor de langere termijn is dat een agenda en strategie die breed wordt gedragen en een duidelijke visie op Doesburg als grondslag kent. Daarom is het van groot belang dat mensen die zich in bovenstaande en onze beginselen kunnen vinden willen aanschuiven en willen bijdragen aan een sterk CDA / Doesburg. Ervaringen delen en mee helpen de paarse krokodil op de lijst van uitgestorven dieren te krijgen. Want om vanuit nuances te kunnen blijven handelen is het hebben van een betrokken achterban van cruciaal belang.

We willen deze mensen ontmoeten en uitnodigen voor onze Grote Fractie Vergaderingen. De enige plek om openheid van zaken te geven met als doel het ontwikkelen van een gepaste strategie. Het geluid vanuit (o.a.) de Grote Fractie is zo relevant omdat we het spel wel vanuit onze eigen normen en waarden willen spelen.  

Ook een maandelijkse Grote Fractievergadering bijwonen? Kom gewoon langs en mail Wim Robbertsen ([email protected] )

Samen kunnen we meer!

Wim RobbertsenStan Hillenaar      

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.