30 januari 2020

Evaluatie evenementenbeleid Doesburg

 

Hoeveel overlast hebben de inwoners van de binnenstad van evenementen? Moet er een feest na de kermis komen bij Loc 17? Kan de kermis wel in de binnenstad blijven? Kunnen organisaties niet beter en meer ondersteund worden?

Zowel in de commissie als in de raadsvergadering van 30 januari bleek de betrokkenheid van iedereen bij de evenementen in onze stad. De waardering voor de vrijwilligers, maar ook hoezeer sommige zaken het hart van Doesburgers raken. "De kermis hóórt in de binnenstad", zo werd gezegd.

Tijdens de commissievergadering waren er 7 insprekers met elk een sterk inhoudelijk en betrokken verhaal. Deze mensen gaven hun mening maar hadden elk ook zo hun vragen. Goede vragen die vragen om een vervolg. Zoals in de commissie ook gezegd: een handschoen die de gemeente op moet pakken. Wij hebben het college geadviseerd: "Ga luisteren, ga in gesprek, begrijp elkaar".

Wat het CDA betreft zullen we met elkaar blijvend moeten zoeken naar balans. Hebben bewoners veel overlast van evenementen dan kan dat niet weggewoven worden als: ach, import, je weet wat er gebeurd als je in de binnenstad komt wonen. Dat is te simpel. Er veranderen namelijk ook dingen. Ineens was er de mooie Mont Martre markt bijvoorbeeld. En ja, die beginnen op zondagmorgen heel erg vroeg met opbouwen. Dat mensen daar last van kunnen hebben vinden wij begrijpelijk en reden tot goede communicatie.

Zo laat bijv de Mont Martre markt ook zien hoe het wel kan. Bewoners worden tijdig op de hoogte gesteld, er is een meldpunt.. kortom: eea gebeurt in afstemming en er is ruimte voor overleg. Een van de insprekers gaf al aan dat leefbaarheid wat dat betreft beïnvloedbaar is. Misschien wel een van de belangrijkste opmerkingen van die avond.

Balans in het evenementenbeleid gaat over het wegen van de belangen. Het belang dat veel Doesburgers een kermis in de binnenstad willen versus veiligheidsafwegingen en meldingen van overlast anderzijds. Het belang om een toeristische stad te zijn versus welke invloed heeft massatoerisme op de openbare ruimte. Het belang van een goed feestje met band versus toenemende geluidsoverlast nu er wordt voorgesteld incidenteel de geluidsnorm te laten overschrijden. Of het belang om veiligheid op een hoog niveau te krijgen versus het lastig ingevuld krijgen van alle vergunningsaanvragen.

En zo is de vraag of we een goed evenementenbeleid hebben gekanteld naar de vraag: is ons beleid in balans met alle belanghebbenden en hoe communiceren we hierin. Dit vraagstuk komt als zodanig niet voor in de evaluatie, noch in de aanbevelingen.

Onze oproep is om er als gemeente alles aan te doen de leefbaarheid van de bewoners te vergroten waar nodig en mogelijk. Dat kan o.a. door goede communicatie, evaluatie, luisteren, overleg etc.

Als CDA waren we mede indiener van het amendement over de aanstelling en financiering van een Veiligheidscoordinator. Simpelweg omdat de hulpdiensten een veiligheidscoordinator wensen en het wat al te makkelijk is om de organisaties dat binnen hun eigen subsidiebudget op te laten lossen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.