20 december 2019

Forse stijging lokale belastingen slecht voor kwetsbare Doesburgers

In de raadsvergadering van 19 december zijn er forse stijgingen in de lokale belastingen vastgesteld, ondanks onze tegenreactie en amendement om dit stapsgewijs te doen. De stijging van de afvalstoffenheffing van 66,8% is bijvoorbeeld van een dusdanige orde dat kwetsbare Doesburgers hierdoor in de financiële problemen kunnen raken/blijven.

In het verleden is de Raad genereus geweest met het bestemmen van delen van de resultaten van jaarrekeningen. Deze werden namelijk ingezet om de afvalstoffenheffing niet of minimaal te laten stijgen. Of het nu verkiezingstijd was of niet: daarmee hebben wij het idee gegeven aan de burger hen tegemoet te komen.

Toch heeft het CDA de afgelopen periode aangegeven niet happy te zijn met deze gang van zaken. We hebben vorig jaar voorgesteld om de toen verwachte stijging te gaan verwerken om zo weer een beetje op peil te komen. We noemden het toen "door de zure appel heen bijten". Dat hadden we toen moeten doen, maar ook daar was toen bijna niemand voor te porren.

Vorig jaar hebben we aangegeven dat het goed zou zijn om toen de tarieven te verhogen omdat het goed is om de burgers qua kosten niet onbedoeld voor de gek te houden. Bewustzijn helpt mee aan draagvlak, zo lijkt ons. Toen werd door andere partijen ook gevonden dat dit wel een heel grote stap zou zijn en zie nu: de stap voor 2020 is nog veel groter. Onwenselijk groot wat ons betreft.

Ondertussen zien we dat Rheden zich gaat aansluiten bij ons recycleplein en dat zij 110.000 euro gaan besparen. Dat is fantastisch nieuws aan het einde van het jaar. Onze grote waardering voor de wethouder in deze. Want nu Rheden daar bij komt met ca 25.000 bezoekers per jaar (met een bijdrage van € 10,-/bezoeker) gaan we er vanuit dat dit een positief effect gaat hebben op de afvalstoffenheffing. Net zoals de voordelen in Rheden ook aldus verrekend worden.

In het coalitieakkoord vinden we teksten over het niet verder laten stijgen van dit soort kosten dan de reguliere inflatiecorrectie. Maar dat is nu onhoudbaar geworden. Er zijn nu stijgingen tot boven de 60% en dat gaat mensen hard raken. Niet iedereen zal daar heel veel last van hebben wellicht, maar juist de mensen die kwetsbaar zijn, worstelen met schulden, lage inkomens en hoge kosten worden onevenredig hard getroffen. Je zult maar net uit de schuldsanering zijn, elke dubbeltje hebben omgedraaid, voor het eerst weer mobiel te zijn met een klein autootje en vervolgens het tarief voor je parkeervergunning over de kop zien gaan plus een enorme stijging van het vaste deel van je afvalkosten. Terwijl je zo je best had gedaan dat al te beperken. Hiermee komen toch echt mensen van de regen in de drup denken wij.

Nu hebben we gelukkig de mogelijkheid tot kwijtschelding, maar dat moet toch echt gebruikt kunnen worden als noodgreep. Voor mensen die net een beetje boven Jan zijn zal het nog best eens tegen kunnen vallen of ze wel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Je eerste spaarcentje, je net gekochte autootje..allemaal vermogen wat gaat bepalen of je nog wel in aanmerking komt voor kwijtschelding. Daarbij: wat doet dat met mensen als ze afhankelijk zijn van kwijtschelding?

Daarom hebben wij een amendement gemaakt wat het goede voorbeeld van de toeristenbelasting volgt: trapsgewijze stijging. Voor ons was dit amendement voorwaarde voor onze steun aan de belastingvoorstellen. Het argument van oa Stadspartij Doesburg, D66, VVD en PvdA/GroenLinks was dat we iedereen nu toch maar door de zure appel moesten laten bijten, zonder onderscheid. Geen Euro om het leed van deze stijging zelfs ook maar gericht te verzachten. Wat een gemiste kans. Wij hebben de belastingvoorstellen dus ook niet kunnen steunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.