29 september 2019

Geen financiele impuls voor DWV

In de raadsvergadering van 26 september is onze motie (samen met D66/SP) voor een incidentele financiele impuls door alle andere partijen afgeschoten. Want:

  • als de club goed rentmeesterschap zou gaan beoefenen dan kunnen ze nog even vooruit met hun eigen financiele reserve (PvdA /GL)
  • het zou niet eerlijk zijn naar andere clubs omdat DWV al meer subsidie krijgt dan andere clubs (PvdA/GL)
  • niet iedereen is nou eenmaal te porren iets extra's te doen (PvdA/GL)
  • het CDA zou valse hoop aan DWV geven want we dienen een motie in (PvdA/GL)
  • een lening zou een betere optie zijn (VVD)
  • het is allemaal voorbarig (Stadspartij)
  • een financiele bijdrage helpt niet het probleem op te lossen (wethouder v Veldhuizen)
  • er komt een lokaal sportakkoord (wethouder v Veldhuizen)

Als CDA constateren we dat er maar matig is geluisterd naar alle input van DWV. Zo was de financiele reserve veel groter, daalt deze zienderogen en is er uberhaupt nog een reserve door goed rentmeesterschap. Daarnaast kunnen we constateren dat DWV meer subsidie krijgt, maar heeft juist DWV deze ook hard nodig want ze heeft, anders dan contributie, geen andere bronnen van inkomsten. In tegenstelling tot een SC Doesburg bijvoorbeeld. En daarom kan er ook geen lening worden afgesloten. Allemaal uitgelegd door DWV.

Als CDA hebben wij geknokt voor een financiele ondersteuning om zo een toename in de jeugdleden te bevorderen (door aanpassing contributie). Dat daar voor geen meerderheid is, is jammer, maar zo werkt democratie.

Voor nu ligt onze hoop op een toekomst waarin het zwembad een aantrekkelijk onderdeel wordt van een Multifunctionele Sport Accomodatie (MFA) zodat er ook via kruisbestuiving een groeiend aantal leden kan komen waarin ook een eigen plek is voor alle leden van DWV. Deze discussie start binnenkort en is hoognodig.

Onze bijdrage in de raad (ingekort):

DWV heeft de eigen achterban in beweging gebracht en betrokken bij de toekomst van de club. Er is een nieuw en voltallig bestuur aangetreden en men heeft de politiek betrokken bij een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Want ook DWV heeft last van teruglopende ledenaantallen. En juist voor een DWV is dat lastig. Er zijn geen eigen inkomsten en de kosten stijgen. Er is zeer zuinig geleefd en de financiële reserve van de club slinkt zienderogen. Tijd voor actie dus.

Als CDA zijn we best trots dat we in Doesburg zulke bevlogen sportclubs hebben. Een ledenvergadering met wel 70 man en een grote groep jongeren die hier tijdens de commissie wilden knokken voor de toekomst van de club. Echt geweldig.

Als CDA zien we een paar dingen:

1. De contributie bij DWV is al fors hoger dan bijv. de contributie van de Rivalen en SC Doesburg

2. DWV vraagt een bescheiden bedrag om de toekomst van de club meer kans te geven

3. DWV is grootgebruiker van het zwembad. Dat zwembad subsidiëren wij elk jaar met zo'n 3 ton. Het verdwijnen of verkleinen van DWV heeft dus ook gevolgen voor het zwembad en dus mogelijk ook voor de gemeente

4. DWV werkt hard aan de toekomst en vraagt om perspectief. En kreeg tot op heden nul op het rekest. Leest zelfs in de krant dat er op Beinum wel een nieuwe sporthal kan komen terwijl een onderzoek naar de mogelijkheden van een Multifunctionele Sport Accommodatie bij het zwembad (en zoals ook benoemd als 1 van de mogelijkheden in de visie van het zwembad zelf) geeneens ter sprake is geweest.

5. DWV heeft geen eigen honk, geen eigen bar en geen eigen inkomsten

Als CDA en als gehele oppositie pleiten we voor meer financiële coulance. We zijn voornemens miljoenen uit te geven aan een binnenstad, aan Beinum, 150.000 euro aan het Waterschap... maar voor een van onze mooiste sportclubs zit de deur op slot. Daarom een motie voor beweging, gesprek, een financiële impuls, extra aandacht. We hebben bewust niet willen zeggen hoe. Maar we pleiten er voor: in vredesnaam, help DWV richting een gezonde toekomst. Dat is goed voor DWV, het zwembad en voor ons als stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.