11 november 2021

In memoriam: Rien Kok

Rien Kok werd geboren op 25 maart 1933. De eerste jaren van zijn leven groeide hij op in zijn ouderlijk huis aan de Wilhelminastraat. Nadat deze woning omstreeks het einde van de tweede wereldoorlog evenals vele andere in die straat door brand werd verwoest, werd onderdak gevonden in een huis aan de toentertijd geheten Looijerswal, na de oorlog omgedoopt in Rooseveltsingel. Na de bevrijding werd door zijn vader een winkel betrokken aan de Kerkstraat waar hij het kruideniersvak uitoefende.

Toen zijn oudere broer besloot niet langer zijn vader te willen assisteren in de winkel werd Rien door zijn vader overigens zonder verdere inspraak aangewezen om hem te vervangen. En zo rolde Rien naar zijn zeggen ongewild in het kruideniers bestaan. In de navolgende jaren toen het ook economisch in ons land wat beter ging werd de winkel naar achteren aanzienlijk uitgebreid.

Inmiddels had hij ook een partner gevonden in de persoon van Diny die uit Vorden kwam. Vele jaren heeft ook zij geassisteerd in de winkel en was ze zijn steun en toeverlaat. Uit dit huwelijk werden vier zonen geboren en als laatste een dochter.

De zaken gingen in de zestiger jaren zodanig goed dat besloten werd ook een winkel te openen in de nieuwbouwwijk de Ooi en wel op het Burgemeester Keiserplein. En dat in de vorm van een supermarkt, een winkelmodel dat in die jaren tot ontwikkeling kwam. Alhoewel het een flink aantal jaren commercieel goed ging, liep de klandizie door met name de opkomst van goedkope supers gaandeweg terug. Uiteindelijk werd besloten de zaken te verkopen respectievelijk te beëindigen.

Rien ging evenwel geen moment stilzitten, hij werd uiteindelijk aangenomen bij grootgrutter Albert Hein en hoofd kassa bij de vestiging daarvan in Veenendaal. Dat heeft hij tot aan zijn pensionering gedaan.     

In de schaarse vrije tijd die al de voorgaande jaren overbleef was hij aanvankelijk als bestuurslid maar later als voorzitter heel sterk betrokken bij de Doesburgse Ondernemersvereniging. Hij was zelfs een van de grondleggers van de jaarlijkse Braderie, die in de maand juli in de winkelstraten van de binnenstad werd gehouden, na verloop van jaren “Doesburg Binnenstebuiten” genoemd.

Ook in de plaatselijke politiek was Rien actief. Aanvankelijk betrokken bij de totstandkoming van de plaatselijke afdeling van het CDA. Later bestuurslid en enige jaren voorzitter. Ook kwam hij op de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen terecht en werd dientengevolge in 1986 gekozen tot raadslid. Met enige onderbreking heeft hij dat gedaan tot 2006 waarvan de laatste raadsperiode als fractievoorzitter.

Toen in Doesburg het toerisme meer en meer ging toenemen ontstond ook de behoefte om tegemoet te komen aan de informatiewensen van de bezoekers. De VVV was daarvoor de aangewezen instantie. Er werd een VVV-winkel geopend geheel gerund door vrijwilligers. Het was Rien Kok die erin slaagde door persoonlijke benadering vijfentwintig dames bereid te vinden om die taak op zich te nemen. Ook als stadsgids was hij jarenlang actief en mede door zijn kennis als geboren Doesburger een veel gevraagde gids.

Voor al deze voor de stad zo belangrijke activiteiten werd aan hem op 23 september 2004 het ereburgerschap toegekend. Bij zijn afscheid als raadslid werd hij ook lid in de Orde van Oranje Nassau.   

Als liefhebber van caravanreizen hebben ondergetekende en echtgenote vele jaren samen met Rien en Diny naast plaatsen in Nederland verschillende landen van Europa bezocht. Prachtige reizen waar we goede en waardevolle herinneringen aan bewaren.

De laatste jaren van zijn leven kenmerkten zich helaas door een afnemende zowel lichamelijke alsook geestelijke gezondheid. Op 9 november is Rien in de leeftijd van 88 jaar overleden

Dat hij ruste in vrede.

Cees Westhoven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.