28 januari 2020

Inbreng bewoners over Centrum Beinum op de agenda

De notitie op basis de input zoals die door bewoners van de Beinum op de inloopavond van 26 november is gegeven is openbaar en geagendeerd!

Op woensdag 5 februari zal het stuk "Toekomst Centrum Beinum, bewoners laten zich horen" in de commissie VROM besproken worden. Daar zijn we blij mee. Een prima plek om met elkaar te spreken over de toekomst van het Centrum van Beinum op basis van uw eigen input. Wees welkom! De vergadering start om 19:30u in de Raadszaal van het stadhuis.

In dezelfde vergadering wordt gesproken over de locatie van een nieuw te bouwen sporthal. In het raadsvoorstel zoals dat er nu ligt, is dat in het centrum van Beinum, op de Beumerskamp. Wat ons betreft goed dat we die avond ook spreken over de toekomst van Centrum Beinum, want een sporthal is daarin zeer bepalend, zoals de bewoners zelf hebben aangegeven.

Lees hier de inbreng van de bewoners en onze vertaling daar van in de notitie "Toekomst Centrum Beinum, bewoners laten zich horen".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.