02 november 2019

Laat vrijwilligers VVV niet zwemmen!

Tijdens de algemene beschouwingen hebben we als CDA (met D66) een amendement ingediend met de titel "Toekomst voor VVV Doesburg".

VVV Doesburg zit in zwaar weer. Er is de afgelopen jaren fors ingezet op het toerisme in Doesburg. Zo is op initiatief van het CDA de stadspromotor geïntroduceerd en zie het resultaat. Daarnaast is er een marketingplan opgesteld waarin ook de VVV uitvoeringstaken heeft. Zij zijn het gastvrije visitekaartje van onze stad. De hele opzet werkt zo goed uit dat we ondertussen veel meer bezoekers (er wordt zelfs gesproken van 1 miljoen) per jaar naar Doesburg halen. De VVV is echter niet veranderd qua capaciteit.

Via inspraak en twee (brand)brieven heeft de VVV aangegeven het niet langer te kunnen volhouden als zij niet kunnen voorzien in extra (betaalde) kracht. Zij zijn bereid om verder in te teren op eigen reserves maar vragen nadrukkelijk aan de gemeente om over de brug te komen. Zo niet, dan zien zij zich genoodzaakt te stoppen in 2020.

Wat het CDA betreft zijn hier meerdere dingen aan de hand. Daarbij constateren wij dat er in de Programmabegroting niets is opgenomen om een handreiking te doen aan de VVV. De oplossing lijkt daarom ook om in overleg samen te kijken wat waarom benodigd is. Of anders kan. Wat ons betreft daarom ook het voorstel (amendement in dit geval) om voor 1 jaar € 25.000 extra te bestemmen voor de VVV zodat in alle rust en in goed overleg een oplossing gevonden kan worden.

Die rust is wat ons betreft cruciaal. De VVV kent 49 vrijwilligers. Allen met een hart voor Doesburg. Daar moeten we ontzettend zuinig op zijn. Het is daarom ontzettend belangrijk een betrouwbare overheid te zijn. Hoe kunnen wij van alles van vrijwilligers vragen als we niet eens bereid zijn hen adequaat te helpen en te reageren op hun verzoek, terwijl we veel meer van ze zijn gaan vragen?

Coalitiepartijen VVD, Stadspartij Doesburg en PvdA/GL wilden het amendement niet steunen. Zij volgen daarin de reactie van wethouder Boone. Hij geeft aan dat hij in gesprek gaat en als er geld nodig is dat hij dan met een verzoek terug komt. Wat ons betreft een misser. We laten 49 vrijwilligers zwemmen omdat we niet met de integrale afwegingen op hun noodkreet willen ingaan. Onze hoop is dat VVV en wethouder op korte termijn een heldere oplossing vinden die voor beiden werkbaar en goed is. En mocht dat geld kosten (dat kan haast niet anders), dan denken wij nog eens terug aan deze vergadering..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.