26 juni 2020

'Naar buiten in Beinum' gaat door

In de raadsvergadering van 25 juni lag het visiestuk “Naar buiten in Beinum” voor, samen met het groenrenovatieplan voor de wijk. Als CDA steunen wij dit plan, maar dienden een motie in vanwege de financiële onzekerheid en haalbaarheid.

Lang hebben de bewoners van Beinum moeten wachten op verbetering van het groen en aanzicht van hun wijk. De afgelopen paar jaar zijn bewoners betrokken geraakt bij een visiekaart genaamd “Naar buiten in Beinum”. Wat ons betreft een voorbeeld hoe het moet. Burgers betrekken bij hun omgeving, luisteren en samen plannen maken.

Ondanks het feit dat er een breed gedragen visitekaart ligt, zijn wij er nog niet helemaal gerust op. Zelfs met de toegezegde inspanningen van de wethouder. Deze zorgt komt voort uit het volgende:

  • voor het budget van 1,3 miljoen komen we nu al 3 tot 4 ton tekort
  • er is nog geen samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap Rijn en IJssel waardoor het onbekend is welke kosten nog volgen uit de verwerking van het mogelijk verontreinigde slib
  • de wethouder gaf aan op zoek te gaan naar cofinanciering bij de bijenvereniging, bij veelal kleine potjes, bij Gelderse subsidiepotjes etc. Onze zorg komt voort uit de eerdere ambitie (Meerjaren Investerings Agenda) om cofinanciering te krijgen. Dit heeft ons eerder doen besluiten mee te stemmen, maar het is ondertussen gebleken dat het niet of nauwelijks gelukt is enige cofinanciering te organiseren
  • door externe factoren (en de huidige situatie) kan de druk op de algemene reserve groter worden

Als CDA kunnen we ons dus niet zo goed vinden in de werkwijze van dit college. Het plan moet door gaan en bewoners moeten niet teleurgesteld worden. Die twee zaken zijn de drijfveer geweest om in te stemmen met het visiestuk en tegelijk een motie in te dienen die het college oproept om uiterlijk Q2 2021 met een voorstel ter bespreking te komen die inzicht geeft in de te verwachten kosten en hoe een en ander bekostigd kan worden. En om de bewoners van Beinum bij het vervolg zoveel mogelijk te blijven betrekken als daar afwegingen gemaakt moeten worden (stel het geld is op, welke prioriteit heeft dan… etc).

Tot onze verbazing reageerde partijen als de Stadspartij dat wij alleen maar bezig zouden zijn met propaganda. De motie zou overbodig zijn want de wethouder had een inspanningsbelofte gedaan, dus “het CDA vertrouwt de wethouder niet”. Het is op zich niet lastig dit soort bijzondere opmerkingen te pareren, maar het debat wordt helaas niet inhoudelijk.

We hebben daarom nogmaals uitgelegd dat het niet gaat om vertrouwen, maar om zekerheid. Burgers zijn betrokken geweest, er zijn verwachtingen gewekt, maar we gaan beginnen met een tekort van 3 tot 4 ton. En dan nog zonder de eventuele meerkosten uit het verwerken van het mogelijk vervuilde slib. Het is niet meer dan normaal om dat in kaart te brengen en daarover in gesprek te gaan. Het adagium lijkt te worden: laat de wethouder de toezegging doen dat ze zich in gaat spannen, dan is elke motie overbodig. Maar de wethouder kan toch prima een motie omarmen?

Als CDA zijn we blij dat het plan in uitvoering gaat en zullen nu (de motie is niet aangenomen) dit project financieel op de voet blijven volgen. De bewoners van Beinum hebben lang genoeg moeten wachten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.