14 april 2022

Neem locatie sporthal mee in ontwikkeling Centrum Beinum

Tijdens de commissie VROM van 13 april lag een adviesnota voor om € 120.000 projectkrediet beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van centrum Beinum. Daar kunnen we als CDA mee instemmen. Het is tijd om door te pakken. De bewoners van Beinum wachten namelijk al veel te lang op hun vernieuwde centrum.

Tegelijkertijd lezen we: "Bij de besluitvorming over het programma van eisen voor het gebied zal het vervolgproces van de sporthal bepaald worden". Dat is wat het CDA betreft toch echt onwenselijk. Want aan de ene kant is onze enige sporthal van belang voor mensen uit geheel Doesburg en dient daarom ook bovenwijkelijk bekeken te worden. Tegelijkertijd is zij zo prominent aanwezig dat het toch wat mal is om te doen of ze er nu niet staat. Sterker nog: we zullen de opbrengst van de grond daar hard nodig hebben en het verdient toch wel aanbeveling om werk met werk te maken. 

We praten hier over een extra projectkrediet en tegelijkertijd constateren we dat er nog steeds niet onderzocht is is of er bijvoorbeeld synergievoordelen te halen zijn als de sporthal oid bij het zwembad zou komen. Precies zoals uit de gevraagde second opinion is gebleken.

Kortom: we moeten het niet alleen over het centrum van Beinum hebben. We moeten het hoognodig over de locatie van een nieuwe sporthal gaan hebben. De beraadslagingen tijdens de commissie hebben ons hierin alleen maar gesterkt. In de tweede termijn hebben we daarom ook gevraagd aan de andere fracties hoe zij aankijken tegen onze stelling dat na het inkleuren van de toekomstvisie het wenselijk is om op zo kort mogelijke termijn een besluit te nemen over de locatie van de sporthal. Ronduit steun kregen we daarvoor van zowel VVD, D66 als Stadspartij. SP en PvdA/GL hebben er in de tweede termijn niet op gereageerd. In eerste termijn gaf PvdA/GL wel aan dat er duidelijkheid geboden moet worden of de sporthal bij de planontwikkeling hoort of niet.

Tijd om snelheid in besluitvorming te gaan maken. Dat betekent dat we werk moeten gaan maken met het inkleuren van de Toekomstvisie allereerst. De Raad is aan zet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.