20 april 2021

Perspectief voor hulp bij mantelzorg

Eind maart werden we opgeschrikt door het bericht dat VIT-hulp bij mantelzorg in de loop van het jaar haar activiteiten zal stoppen. Omdat VIT hier prima werk levert en ook mantelzorgers tevreden zijn (zie ook de vlog van Atay) is het van grootst belang dat kwalitatieve hulp bij mantelzorg geborgd blijft in Doesburg. Daarom hebben wij de onderstaande vragen bij het college ingediend:

  1. Bent u op de hoogte dat uiterlijk 1 oktober van dit jaar VIT-hulp bij mantelzorg stopt?
  2. Bent u bekend met het achterblijven van doorverwijzing van hulpvragen door derden in Doesburg?
  3. Wat zijn de gevolgen voor de mantelzorgers in Doesburg?
  4. Wat zijn de gevolgen voor de vrijwilligers in Doesburg?
  5. Heeft de gemeente contact met de vrijwilligers van VIT-hulp bij mantelzorg in Doesburg
  6. Is de inzet van het college om het aanbod zoals door VIT geboden, in stand te houden?
  7. Welke oplossingen ziet de gemeente voorhanden?
  8. Zou u de Raad op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen hieromtrent?

In de commissie van 13 april heeft het college bij mond van wethouder van Veldhuizen gereageerd en ons een beetje gerustgesteld. Men is in gesprek en verwacht er ook "prima uit te gaan komen". Het ligt in de lijn der verwachting dat er duidelijkheid over het vervolg zal komen voor 1 juni. En dat zou moeten kunnen omdat zich ook al een paar partijen hebben gemeld. We zijn content met de uitspraak van de wethouder dat ze er alles aan doet om de kwaliteit te behouden. 

Als CDA zullen we dit actief blijven volgen. We hopen dat hulp bij mantelzorg geen (klein) onderdeel van een grote welzijnsorganisatie wordt. Kwaliteit en aanbod zouden wat ons betreft zo moeten blijven zoals het was. Dat verdienen onze mantelzorgers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.