24 maart 2021

PV de Luchtbode in problemen door verplaatsing

Onlangs is Postduiven Vereniging de Luchtbode verplaatst van het terrein van Liander naar een tijdelijke locatie naast de werf op Den Helder. 

Vanuit het stadhuis is door de betreffende ambtenaar aangegeven dat de vereniging kan kiezen uit twee opties op dit terrein. Men heeft de keuze doorgegeven en een paar weken later de stroomaansluiting bij Liander aangevraagd. Tot hun verrassing bleek uit de tijdelijke omgevingsvergunning begin februari dat het gebouwtje 90 meter verderop geplaatst zou worden. Het gevolg: de aansluiting met Liander moet opnieuw aangevraagd worden (18 weken wachten) en de kosten boven de 25 meter zijn aanzienlijk. De Luchtbode zou een paar duizend euro moeten aftikken. 

Als CDA snappen wij hier niets van. De gemeente is namelijk niet voornemens hierin te ondersteunen, maar biedt als geste wel 2 parkeerplaatsen aan. Daar zit de vereniging niet op te wachten. 

Tegelijk ligt er sinds oktober een verzoek tot eenmalige subsidie van de verhuizing waar tot op heden niet inhoudelijk is gereageerd. Als CDA hadden we daarom rondvragen ingediend voor de raadsvergadering van 25 maart:

  • Wat is de reden en oorzaak dat het gebouwtje op een andere plek is komen te staan dan oorspronkelijk was bedacht?
  • Is het college zich bewust van de mogelijke financiële effecten van deze verplaatsing voor deze 100-jarige vereniging?
  • Klopt het dat het college geen financiële, eenmalige, tegemoetkoming wil doen in dezen? En zou u dit willen motiveren?
  • Welke mogelijke oplossingen ziet het college waarmee het bestaan van deze vereniging niet in het geding komt?

De reactie van het college, bij monde van wethouder Boone, is oa

  • dat in het algemeen er altijd kosten aan verhuizingen zitten, ook voor verenigingen
  • Circulus Berkel een probleem had met de door de vereniging gewenste (en door de gemeente voorgestelde) locatie, daarom een andere locatie is bedacht
  • er wordt bekeken of een eenmalige subsidie mogelijk is
  • dat er overleg met de Gestichten is over mogelijke steun
  • dat men het gevoel heeft dat het goed komt

Als CDA hebben we nog beperkte aanleiding te denken dat het vanzelf goed komt. We hopen het ook en bezien hoe we hier verder mee zullen gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.