12 januari 2022

Succes: er komt een raadsconferentie over effecten vergrijzing

Een mooi succes op de commissievergadering van 11 januari: ons voorstel om dit jaar een raadsconferentie te organiseren over de effecten van vergrijzing vond unanieme steun!

Wat was de aanleiding? Op de agenda stond de gezondheidsmonitor. Deze wordt in deze regio voor 15 gemeenten gemaakt en geeft inzicht in de gezondheidssituatie in Doesburg. 17% van de mantelzorgers voelt zich overbelast. 15% van de mensen tussen 18 en 64 voelt zich eenzaam. De gezondheidsmonitor weet je te raken met cijfers en percentages. Ze schetst een beeld over onze stad. Soms positief, soms negatief. En door corona is dat wat a-typisch. Toch geeft het ook beperkt beeld. Op basis van de gezondheidsmonitor kun je niet starten met een wijkgerichte aanpak bijvoorbeeld...

Maar wat kun je er wel mee eigenlijk? Of.. wat doen we ermee. We lezen dat wanneer het lokaal preventieakkoord er is een evaluatie volgt van het lokale gezondheidsbeleid met verscherpingen voor de toekomst. Dat duurt dus nog wel even.

Wat het CDA betreft zou de gezondheidsmonitor een nieuwe trigger moeten zijn onder de visie voor de toekomst van onze stad. Spiegel de gezondheidsmonitor met visies en beleidsstukken. Over wonen, zorg etc. De komende jaren zien we dat het aantal 65-79-jarigen sterk toenemen. En dan vanaf 2025 ook de 80 plussers, de zogenaamde dubbele vergrijzing. Over 18 jaar is circa 26 procent van de bevolking 65 plusser waarvan een derde ouder dan 80. 70% van de mensen van 65 jaar en ouder heeft een chronische ziekte. Het zorgvolume stijgt, geschat, 4% per jaar. In 2030 heeft waarschijnlijk 38% van de 75 plussers meer dan drie aandoeningen. Wat zal dit voor effect hebben op de gezondheidsmonitor van Doesburg? Op het percentage overbelaste mantelzorgers? Over mensen die eenzaamheid ervaren?

Doesburg is een toekomstvisie aan het uitwerken en onze aangenomen motie hierbij pleitte voor het nadrukkelijk meenemen van de effecten van de vergrijzing. Als overheid dienen we de samenleving en moeten we dan ook vooruit kijken om niet te reageren maar tijdig te anticiperen. En om dat te doen zullen we goed geïnformeerd moeten zijn. Een gezondheidsmonitor per wijk zou een goede start zijn wat ons betreft, willen we een wijkgerichte aanpak voorstaan. Wees dichtbij, kijk naar de rol en mogelijkheden in de wijk, biedt oplossingen op maat. Als je weet dat een wijk bovengemiddeld vergrijst en de stoep moet om wat voor reden open gebroken worden, misschien moet er dan tegelijk worden nagedacht over hoe de stoep rollator-vriendelijk moet worden uitgevoerd.

Kortom: de monitor is een goed begin, maar niet als we het voor kennisgeving aannemen. Wat betekent dit nu voor het beleid in Doesburg?

Daarom zouden we het als CDA zeer waarderen als we in Doesburg, als Raad en met college, een raadsconferentie organiseren over vergrijzing en de effecten hiervan. We zouden graag een beeld laten schetsen door bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, mensen uit de zorg of een wetenschapper. Daar moeten we het gesprek met elkaar aan gaan. Misschien liggen er naast uitdagingen ook wel kansen in het verschiet. 

Het voorstel wet breed gesteund door alle politieke partijen en college samen. De vraag voor nu is dan ook: wanneer gaan we dit organiseren? Wordt vervolgd.

NB: in ons verkiezingsprogramma benoemen wij ook het organiseren van een conferentie over eenzaamheid. Het wordt tijd dat we ons meer bewust worden en meer kennis vergaren over wat de toekomst ons gaat brengen en hoe we daarmee om kunnen gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.