07 juli 2023

Toekomst voor centrum Beinum zonder sporthal

Daar was hij dan! In de raadsvergadering van 5 juli lag een integrale afweging voor over de stedenbouwkundige uitgangspunten van het centrum in Beinum inclusief het besluit de sporthal te verplaatsen richting Den Helder. Hier waren en zijn we ontzettend blij mee.

Als CDA zeiden we in 2017 tegen elkaar: het zou zo goed zijn als er visie en perspectief komt voor de sporthal, het zwembad en centrum Beinum. Waarom zou dit niet bij elkaar aansluiten? We zijn gaan luisteren, praten, denken en hebben uiteindelijk in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat we voor het verplaatsen van de sporthal naar den Helder zijn. Om daar, indien mogelijk, een multifunctionele sportaccommodatie te realiseren. In november 2019 hebben we een bewonersavond georganiseerd. Ik herinner me nog hoeveel energie we er van kregen. Hoe constructief iedereen was. Hoe inhoudelijk en hoe positief ook. Mensen waren duidelijk en eensgezind over de toekomst van hun centrum op Beinum: ontmoeten, groen, veilig parkeren, kleine voorzieningen, woningen… het was allemaal redelijk en reeel. We hebben deze bezoekers zo’n anderhalf jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via periodieke mailings. Totdat de gestelde AVG termijn voorbij was. Die hadden we iets te positief ingeschat. 

Er zijn kanttekeningen. Zoals altijd. Omwonenden hebben steeds meer moeite met wijzigingen in hun leefomgeving. De oproep om geen gestapelde woningbouw te plegen is daar een helder voorbeeld van. Het lijkt ons goed dat we hier zorgvuldig mee omgaan. Dit betekent goed luisteren, helder communiceren en participeren en nadenken over de impact van de bouw en de nieuw te bouwen woningen. Met de belangrijke nuancering zoals deze in de tekst staat “het is denkbaar dat, mits er voldoende aandacht is voor extra groen, ontmoeten en privacy van de bestaande woningen” is wat ons betreft voldoende ingedekt dat hier geen massieve hoogbouw komt die grote invloed heeft op de omgeving. Het gaat maximaal om een enkel accent. 

Er is ook de kanttekening over de realisatie van de sporthal bij Den Helder. Nog niet alles is duidelijk en ook ligt de vraag voor of dit nu bijvoorbeeld een sporthal of gymzaal moet worden. Daar horen afwegingen over demografische ontwikkelingen bij, visie op sporten in de regio en creatieve ideeen hoe je om kunt gaan met de ruimte bij het zwembad. Wellicht kan er wel gebouwd worden zonder extra grond te verwerven bijvoorbeeld. En, zoals ooit in ons verkiezingsprogramma stond: moeten we van de parallelweg vanaf de Beinum naar Den Helder geen fietspad maken? Al deze dingen volgen later. Maar we weten dat we hier enig, doch aanvaardbaar, risico mee nemen. 

Een belangrijk aandachtspunt vinden wij nog wel de communicatie richting de gebruikers van de sporthal Beumerskamp. Voorlopig staat de sporthal er nog wel even, maar we zouden graag op termijn van het college horen wat de effecten voor hun sport zijn wanneer we bijvoorbeeld geen sporthal maar een gymzaal bouwen. Dit kunnen we dan integraal mee gaan nemen over de toekomstige besluiten rondom deze faciliteiten. Wil het college zijn best doen om de gebruikers van de sporthal op een nette en tijdige manier te informeren en te bevragen?

Woensdag 5 juli was een goede dag voor de toekomst van het centrum op Beinum en voor het sportgebied bij Den Helder. Daar zijn we blij en dankbaar voor. Daar krijgen we energie van. We hebben daarom ook ingestemd met de voorliggende stedenbouwkundige uitgangspunten Centrum Beinum en het voorstel voor verplaatsing van de sporthal. Het raadsvoorstel is aangenomen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.