12 juni 2019

Toekomst voor DWV, tijd voor perspectief op een Multifunctionele Accommodatie!

De Doesburgse Watersport Vereniging (DWV) heeft tijdens en voor de commissie MO/BO van 11 juni een vurig pleidooi gehouden voor een steuntje in de rug. De club kent teruglopende ledenaantallen en ziet de kosten alleen maar verder oplopen. Daarom vraagt zij aan de politiek een bijdrage in de contributie van de Doesburgse leden onder de 18. Dat resulteert in een vraag voor incidentele bijdrage van de gemeente van € 4.200/jr (voor 3 jaar). 

Het college is niet voornemens dit te honoreren omdat DWV nog geld in kas heeft en omdat het een oneerlijk verhaal zou zijn naar de andere sportclubs. De Stadspartij wil ook geen geld geven maar stelt voor dat DWV een lening afsluit bij de gemeente. Beiden vinden wij niet handig. DWV is van groot belang voor het zwembad (wat wij weer betalen) en DWV heeft verder niets en genereert geen € behalve uit contributie. Het afbetalen van een lening zal dus vanuit de contributie moeten gaan. Onwenselijk en niet heel realistisch. Goed rentmeesterschap werkt anders.

Als CDA hebben we het college en andere fracties opgeroepen om perspectief te bieden aan DWV. Perspectief op een Multifunctionele Accommodatie (zwembad, sporthal, kantine, sportschool, etc) waarin alles samen komt: hoger rendement, aantrekkelijke locatie om te sporten, goede horeca, kruisbestuiving met andere bezoekers, energieopwekking etc. Plus perspectief op meer leden waarbij DWV zelf uit eigen kas wat kan doen en, misschien niet dit jaar, maar dan toch zeker volgend jaar, een steuntje in de rug van de gemeente ontvangt. Dit lijkt het moment om dat perspectief te stellen. 

Verder kan het college helpen middels: 

  • Gezamenlijke overleggen met Zwembadbestuur, DWV en gemeente
  • Bevriezing indexatie toelage zwembad stoppen per 2020
  • Extra aandacht geven in de (social) media aan DWV en het zwembad in het algemeen

De sfeer binnen de club is: schouders eronder! Dat gaat ook helpen. Zou de gemeente dan geen klein duwtje in de rug kunnen geven in de toekomst van DWV? Tijd voor perspectief voor deze 88-jarige Doesburgse club!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.