28 juni 2019

Toekomstvisie Doesburg 2040

Hoe bereiden we ons als Doesburg voor op de toekomst? En hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit? Welke externe en interne factoren zijn daarbij belangrijk?

Als je als organisatie en bestuur richting wilt geven aan je beleid heb je ook een visie nodig. Goed dat de gemeente daarom een visie voor 2040 (ook al is dat wel ver weg) wil ontwikkelen en daarvoor een gerenommeerd bureau in de arm heeft genomen. Dit bureau zal ook met college en raad in overleg gaan om ook van hen te horen wat zij belangrijk vinden etc. 

Het amendement van de Stadspartij om nadrukkelijk mee te nemen dat de (bestuurlijke) zelfstandigheid van de gemeente Doesburg belangrijk is, hebben wij met onbegrip aangehoord. Allereerst zien wij geen enkel nut om dit zo toe te voegen als men tegelijkertijd in de raad zegt dat het niet meer dan een nadruk is en zeker geen uitkomst moet zijn (waarbij de Stadspartij op social media de roeptoeter blaast en zegt dat hun amendement de zelfstandigheid borgt!). Als raad gaan we in gesprek met het bureau en zullen we vast allemaal zeggen dat we voor nu de zelfstandigheid belangrijk vinden (zoals dat voor zoveel dingen geldt). Maar of we de zelfstandigheid in 2040 nog verstandig en vanzelfsprekend vinden is toch echt 21 jaar te vroeg. Daarvoor gaat dit bureau z'n onderzoek en visie opstellen. Dan moet je geen uitkomst meegeven. En als het dat niet is, wat voegt het dan toe? Dit is meer prijken met je mooie veren dan goede politiek. 

In het raadsvoorstel staat dat we nu een akkoord moeten geven om aan de slag te kunnen. De verwachting was dat de provincie 50% zal bijdragen maar dit leek niet hard. Dus was onze voor de hand liggende vraag: kan het college keihard toezeggen dat er 50% vanuit de provincie komt? Burgemeester Loes van der Meijs gaf aan dat gedeputeerde Marking haar een harde toezegging had gedaan en dat we daar op mogen bouwen. En dat is goed nieuws!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.