07 maart 2020

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2020-2021

Tijdens de commissie BO van 12 maart hebben wij als CDA moeten concluderen dat de kwaliteit van voorgesteld beleid en voorgestelde projecten mager is. Alle stukken bij dit onderwerp ademden een beeld van met de handen in het haar zitten, en vraagtekens waar uitroeptekens worden verwacht. De vraag die we dan ook hebben gesteld is: "In hoeverre is Doesburg in staat om op eigen kracht gewenst beleid te ontwikkelen en zelfstandig uit te voeren?"

Handhaven is prioriteiten stellen, zo staat in de raadsinformatie nota. Wij denken dat dit voor heel veel dingen geldt trouwens. Maar het blijkt in het uitvoeringsprogramma handhaving een belangrijk argument, ook al is het een open deur. Er worden namelijk in het gehele stuk keuzes omschreven vanuit het perspectief dat er beperkte middelen beschikbaar zijn en dito menskracht.

Zie bijvoorbeeld de illegale afvaldumpingen (burg Keiserplein bijv). Volgens het uitvoeringsprogramma handhaving is er door onvoldoende capaciteit geen uitvoering gegeven aan de aanbeveling om hier wat mee te doen. Maar er is nog geen keuze gemaakt en zo worden de aanbevelingen "meegenomen" voor de komende jaren. Wat dat ook moge betekenen.
Kijken we dan in bijlage 2: totaaloverzicht prioriteiten en aanbevelingen, dan zien we dat illegale dump prioriteit hoog heeft. Net zoals parkeren, drank- en horecawet etc. Als zelfs hoge prioriteiten "meegenomen" wat zegt dit dan over het overige beleid? Hoe moeten we dit nu lezen?


Verder inzoomend op het blijkbaar belangrijke aspect van prioriteit en capaciteit hebben we nog diverse kanttekeningen geplaatst.

  • over de gevolgen van de komende Wet Kwaliteitsborging
  • de herinrichting van de gemeente naar een twee lagen structuur (gevolgen toezichting en handhaving, maar welke onbekend)
  • er wordt voorlopig geen uitvoering gegeven aan handhaving handelsreclame en uitstallingen binnenstad
  • monitoring is onvoldoende geregeld

Al deze zaken staan onder druk doordat onze ambtelijke organisatie het niet, beperkt of amper aan kan.

Als we dit zo op ons laten inwerken en we bekijken het geheel ook nog in het perspectief van de veelheid van de samenwerkingsverbanden die in de stukken staat (Odra, VGGM, BAG, Boa), dan is het niet onwaarschijnlijk dat het ook serieus tijd kost om alles te overleggen, over te dragen en af te stemmen. En dan zijn er ook nog de diverse regio’s waarbinnen we functioneren.

Daarom hebben we de portefeuillehouder (burgemeester van der Meijs) gevraagd of dat dit op termijn werkbaar en betaalbaar blijft? En met welke argumenten.

De burgemeester heeft onze vraag zeer beperkt beantwoord en bleef wat ons betreft onduidelijk en niet concreet in haar beantwoording. Ze heeft bevestigd dat we redelijk kwetsbaar zijn en marginaal op handhaving zitten, maar ook dat het nog wel even 'knijpen' blijft. Meer handhaving kost namelijk meer geld. Voor wat betreft de dumpingen overwegen ze een actie om op heterdaad te betrappen, dat dan wel.

Al met al concluderen we dat er te weinig capaciteit is om zelfs die zaken met een hoge prioriteit goed op te pakken. Dat baart ons zorgen en is wat ons betreft een blijvend punt van aandacht. Het punt is verder niet in de raadsagenda opgenomen geweest daar ivm corona deze vergadering nog niet heeft plaats gevonden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.