24 maart 2021

Voorkom parkeerchaos centrum Beinum

Afgelopen december was het onderzoek naar een geschikte locatie voor de sporthal in Doesburg klaar. Met dit onderzoek wordt ook de toon gezet voor de revitalisatie van Centrum Beinum. De huidige sporthal neemt nu bijna een derde van het centrum in beslag. De toekomst van deze accommodatie is dus van grote invloed op de mogelijkheden van het nieuwe Centrum. We organiseerden een bewonersavond en de wijkraad hield een enquête. De wensen van de bewoners zijn duidelijk. Ontmoetingsplekken, winkels, groen en geen parkeeroverlast. Het behoud van de sporthal bleek geen prioriteit. We waren als CDA dan ook opgelucht dat er uit het externe onderzoek een andere locatie kwam. De beste locatie voor een toekomstige sporthal blijkt naast het huidige zwembad “Den Helder” te liggen.

Echter, met het advies over deze nieuwe locatie wordt nu niets gedaan. Het gemeentebestuur gaat het plan Centrum Beinum aanpakken. Maar een nieuw plan voor de sporthal wordt doorgeschoven. Als tussenoplossing is de huidige sporthal wat opgeknapt en kan vooralsnog vijf jaar blijven staan. Het Centrumplan heeft haast omdat de supermarkt al te lang in de wacht is gezet en anders mogelijk elders gaat investeren.

Nu doet zich precies de situatie voor, waarover het CDA zich, samen met de bewoners, vanaf het begin al zorgen maakt. De parkeerdruk is nu al hoog en zal verder toenemen. Met de bouw van de nieuwe supermarkt wordt er nog meer beslag gelegd op de beperkte ruimte. Er zal elders naar parkeergelegenheid gezocht moeten worden. De vijver wordt nu als enige plek genoemd. Want in de  straten rondom het centrum parkeren de bewoners vanzelfsprekend zelf. Onze zorgen zijn dus tweeledig. Ten eerste biedt het nieuwe Centrum de komende vijf jaar weinig ruimte voor de wensen van de bewoners. Geen extra groen, ontmoetingsplekken, huiskamer of andere voorzieningen. Ten tweede neemt de kans op parkeerchaos toe. Er zijn in dit gebied geen aanvaardbare alternatieven om de parkeerdruk te verlichten.

Kortom wij zien een mooie ambitie, de revitalisatie van Centrumplan Beinum een valse start hebben. Het college moet aan de gang met de toekomst van sporten in Doesburg. Nu er een duidelijke uitkomst ligt van de second opinion voor de locatiebepaling kan het college dit niet langer negeren. Dit is in het belang van het centrum van Beinum en haar omwonenden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.