16 september 2022

Voorstel aankoop pand Beter Horen

Tijdens de commissie VROM van 14 september spraken we over het voornemen van het college om het pand van Beter Horen aan te kopen als nieuw 'stadskantoor'. Wethouder van Veldhuizen begon met de dank uit te spreken naar onze wethouder Hillenaar die echt had doorgepakt.

Als fractie hebben we onze complimenten overgebracht naar het college. Goed om dingen te besluiten en fijn als zich ook nieuwe mogelijkheden aandienen. De voortvarendheid die het nieuwe college hierin toont geeft moed voor de toekomst.

Toen er, eerder al, zicht kwam op de kosten voor verduurzaming en herinrichting van het stadhuis hebben we als CDA gezegd: dat kun je bijna niet maken in deze tijd. Zoveel gemeenschapsgeld in de eigen werkplek, hoe belangrijk ook, terwijl ook zoveel mensen in de problemen zitten financieel. In het door de gemeente uitgebrachte persbericht stond ook, bijzonder, dat dit tijdens de coalitieonderhandelingen nadrukkelijk besproken was. Het is ook onze inbreng geweest. Maak een financieel verstandige keuze, werk aan goede werkplekken, wees een goede werkgever en schep de mogelijkheid van een kleine verlichting van de woningmarkt in het centrum van Doesburg. Het Raadsvoorstel legt nog veel meer voordelen op tafel, maar we kunnen duidelijk zijn: als CDA ondersteunen we deze move van harte.

Tegelijkertijd zijn er ook kanttekeningen en zorgen.

Allereerst financieel. Zoals gezegd gaat het over veel gemeenschapsgeld. Daar moeten we uiterst zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent dat we zo realistisch mogelijk moeten begroten. We moeten ons niet rijk rekenen. Daarom is een integraal kostenplaatje erg belangrijk. Posten als boetes bij contractbreuk voor de huur (contract tot 2034) van de Linie 4 zijn, logischerwijs, nog niet bekend. De aanpassing of ontkoppeling van het monumentale deel van het stadhuis is als PM post opgenomen in scenario C. Verkoop van stadsarchief en het opdelen van het stadhuis zijn bij indicatie te bepalen. Huizen in de binnenstad zijn snel doelgroepwoningen, er is weinig vergelijkend materiaal. Daarbij zien we serieuze kostenstijgingen, leveringsproblemen voor warmtepompen etc en een tekort aan bouwcapaciteit. Kortom: hoe voorkomen we een overschrijding? Het valt ons op dat dit ook een van de reacties is die we het meest horen van Doesburgers: dit gaat ons meer geld kosten dan wordt voorgeschoteld. Het gaat hier om gemeenschapsgeld waarbij we rekening houden met een tanend wantrouwen in de politiek in het algemeen en helaas veel slechte voorbeelden van verbouwingen en nieuwbouw van stadhuizen in den lande. Onze oproep is dan ook: communiceer duidelijk dat dit een inschatting is, bejubel de beoogde structurele kostenverlaging niet teveel en werk aan een zo realistisch mogelijke financiële uitwerking.

En als we dan toch goed aan het communiceren zijn: blijf je best doen goed uit te leggen waarom je doet wat je doet. We lezen bijv bij argumentatie onder het scenario ‘Niets doen’ het argument: “Spreekt voor zich”. Met alle respect, dat geldt echt niet voor iedereen. Dus naast de financiële onderbouwing: communiceer en blijf communiceren waarom scenario C ook een goed idee is voor de bewoners. Wat het voordeel kan zijn om diverse functies te combineren. Dat we een aantrekkelijk werkgever willen zijn dat dit de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. Et cetera.

Als CDA zijn we blij dat in het voorstel het monumentale bestuursdeel van het stadhuis functioneel blijft. We zijn in Doesburg gezegend met één van de oudst in gebruik zijnde raadszalen en we hebben een stadhuis met statuur. En dat mag het dagelijks en algemeen bestuur van een stad best hebben. 

Kortom: het CDA ziet kansen. We kunnen aan belangrijke doelstellingen voldoen. Deze lijken een structurele besparing op te leveren. Maar net zo belangrijk: we kunnen zorgen voor een plek met meer ontmoeting die beter bereikbaar is voor iedereen en waarbij hulpverlening of ontmoeting wellicht laagdrempeliger wordt. Dat is een kans van jewelste. Onze tip is dan ook: trek zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties (de bieb is enthousiast) naar je toe en creëer een nieuw kloppend hart op de Beinum. Dan hoeft het ook geen stadskantoor te heten. Wij kijken met een schuin oog naar Harderwijk. Daar staat een prachtig voorbeeld. Daar noemen ze het het Huis van de Stad. Een plek waar je wilt werken en wilt zijn.

NB: Tijdens deze vergadering hebben we vragen gesteld. De beantwoording van het college was vooral belangrijk over de kosten voor het oude, te behouden, stadhuis. Renovatie en verduurzamingskosten zijn hier nog niet van in beeld gebracht. Die ramingen komen dus nog bovenop de kosten die we gaan maken om uberhaupt elders ondergebracht te worden. 

Foto Funda in Business

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.