10 september 2020

Voorstel ontwikkeling locatie basisschool de Ooi van de agenda

In de commissie VROM/BO van 9 september lag een projectplan voor om woningbouw te plegen op de locatie van de voormalige school Horizon Ooi. Namens de Wijkraad sprak de heer van de Lee in en namens het Naaiatelier voor Anderstaligen mevrouw Kester. Conclusies van de avond waren ons inziens 

  • dat de communicatie onvoldoende was
  • de gemeente niet geleerd heeft van de situatie in o.a. de Beinum en betrokken burgers zich niet gehoord weten
  • er discussie nodig is over hoe strak we kaders meegeven in de te stellen uitgangspunten voor nieuwbouw
  • er grote behoefte is aan een gemeenschappelijke ruimte in het centrum van de Ooi
  • het Naaiatelier voor Anderstaligen een tijdelijke oplossing zoekt, liefst in de bestaande school (tot de sloop)
  • wethouder Boone in gesprek gaat met Wijkraad en Naaiatelier en zich gaat inzetten voor een oplossing
  • het raadsvoorstel herontwikkeling locatie basisschool de Ooi van de komende raadsagenda gaat en er niet eerder opkomt dan dat goed geluisterd en gesproken is met de stakeholders

Het is op zich geen verrassing maar een logische stap dat de gemeente met een plan komt om de locatie van de Horizon Ooi te gaan ontwikkelen. En op hoofdlijnen steunen wij ook de opzet van het projectplan. We kunnen ons ook vinden in de voorgestelde mix van woningen en daarmee de betere balans in de wijk. 

De wijze waarop de gemeente hier echter weer de plank misslaat is in het overleg met de bewoners. Dit wordt een beetje een terugkerend fenomeen. Deze kersverse wijkraad is heel actief en draagt echt bij aan de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving. Daar moet je toch goed mee willen communiceren. Hoe kan dit nu? Hebben we niet geleerd van Beinum? 

De Wijkraad maakt op dit moment met het huiskamerproject een dagdeel per week gebruik van de aula van de school. Een fantastisch initiatief wat centraal in de wijk zijn plek heeft gevonden. En dat is belangrijk. Door de centrale ligging kunnen de bezoekers, evt met rollator, zelfstandig naar de bijeenkomsten komen. Als gemeente moet je je toch bewust zijn van het feit dat je door sloop een voorziening beeindigd en dat dit effect heeft op initiatieven. Als CDA staan wij voor initiatieven van onderop en een faciliterende rol van de overheid waar nodig. 

In het raadsvoorstel wordt gesproken over het overlaten aan de markt welk type woning er gebouwd wordt. Of dit appartementen zijn, 3 lagen, 2 lagen of zelfs grondgebonden. Inclusief het aantal woningen. Want zo zegt het college: we laten ons graag verrassen. Dat is wel een heel ruim kader en wat ons betreft een discussie waard. Dit is nu juist iets wat je ook met een Wijkraad en bewoners zou kunnen bespreken. Ga luisteren. Heb lef. Ze hebben vast goede ideeen. We hoeven echt niet alle kaders op maximaal strak te zetten.. maar deze insteek is onnodig en wel erg losjes.

Al met al leverde het debat deze avond op dat we een weg moeten vinden in burgerparticipatie en het belang van gemeenschappelijke initiatieven in de wijk moeten koesteren. Het hopen is nu op tijdelijke en structurele oplossingen voor Wijkraad en Naaiatelier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.