14 oktober 2019

Waarom een sporthal op de Beumerskamp?

In de commissie vergadering van 9-10-2019 stond het onderzoek overdekte sportaccommodaties op de agenda. Hieruit worden door het college conclusies getrokken die ons veel te snel en te ver gaan. Want waar is de visie op sporten in Doesburg? En waarom zouden we als raad moeten sturen op beperkte argumenten terwijl zelfs de wijk(raad) nog niet gehoord is?

In de commissie werd duidelijk dat het voorliggende onderzoek een verkennend onderzoek betrof en inzicht zou geven welke locaties er mogelijk geschikt zouden zijn voor een sportaccommodatie. Ook werd duidelijk dat er vier geschikte locaties zijn en men, gezien de landelijke tendens van afname binnensporten, voor een hybrideoplossing zou gaan. Vervolgens wezen de onderzoekers en de gemeente het centrum van Beinum aan als de beste plek.

Dit gaat voor het CDA te snel en wij hebben twijfels over de gemaakte afwegingen, gebruikte argumenten en doorlopen procedure. Vragen hierover in de commissie zwakten deze vermoedens niet af. Sterker het voedde het gevoel dat hier overhaast te werk is gegaan en men met een onderzoeksrapport het gelijk aan hun zijde dachtt te hebben. Waarom zouden wij ons nu vastprikken op een plek voor een nieuwe sportvoorziening voor over 4-5 jaar ?

De afwegingen

We hebben het hier over een verkenningsonderzoek. Bij de presentatie haastte de opstellers zich regelmatig te zeggen niet over exacte details of precieze financiële consequenties te beschikken om de onderlinge locaties met elkaar te kunnen vergelijken. Zodoende is er geen langere termijn visie aan te koppelen. Volgens het CDA is het juist deze visie welke nodig is om voor een locatie te kunnen kiezen. De wijze waarop drie van de vier locaties terzijde werden geschoven was inhoudelijk gezien beschamend en gaf op eenvoudige wijze prijs met welke opdracht dit rapport is geschreven. Geen afwegingen die op onze steun kunnen rekenen.

Gebruikte argumenten           

Er is een rondgang gemaakt waarbij alle mogelijke plekken op Doesburgs grondgebied zijn bekeken. In de commissie vergadering stelde het CDA onder meer de vraag: "Wat zijn de belangrijkste argumenten om de sporthal op Beinum te herplaatsen?" Het antwoord van de wethouder was: “De grond is van de gemeente en de bestemming is al aanwezig”. Niet meer dan 2 argumenten, waarbij ook voor enkele andere opties geldt dat de grond al van de gemeente is. Wel heel erg summier voor een investering van 4,5 miljoen. Nog los van alle praktische gevolgen die herplaatsing in het gebied met zich mee gaat brengen (vijver overzijde veranderen in een parkeerplaats). 

Doorlopen procedure           

Er is al volop met de bewoners gesproken over meer groen, het verfraaien van de wijk, er zijn plannen gemaakt, enquêtes gehouden maar de 'sporthalvraag' is nooit gesteld. De wijkraad moest het uit de krant lezen en kan pas na de commissie vergadering hierover een standpunt gaan formuleren. De wethouder dit voorhoudende gaf te kennen dat ze eerst toestemming van de raad nodig had voordat ze ermee naar buiten kon. ”Dat is de normale procedure”. Vreemd dat bij het betrekken van de geplande revitalisatie van het kernwinkel gebied het precies andersom ging. Daar zijn de mensen al volop betrokken, worden er zelfs informatie avonden belegd en dat terwijl de raad zich nog steeds niet heeft uitgesproken. Dus waarom niet eenzelfde openheid in de Beinum?

Visie

Het CDA heeft zich vanaf het begin af aan uitgesproken voor een mogelijke combinatie van sporthal met  zwembad. Niet omdat dit handig is, maar omdat onze visie is dat sporten verbindt, mensen samen brengt, Doesburg een regiofunctie kan vervullen en we duurzaam op zoek moeten naar synergie voordelen om kruisbestuiving mogelijk te maken, sporten aantrekkelijk te maken en financieel te besparen waar mogelijk. Daarom een MFA (Multi Functionele Accomodatie) Zoals dat op zoveel plekken is en wordt gerealiseerd. Daarbij zijn wij van mening dat de ruimte die ontstaat in het centrum van Beinum veel meer mogelijkheden creeert. Omdat verder uit het rapport bleek dat de onkosten gepaard met de bouw voor zowel locatie Beinum als Den Helder gelijk zouden zijn en het rapport zelfs positief over de Helder is in combinatie met bezoekersaantallen zien wij de verplaatsing als een win-win situatie.       

Of moeten we een boodschap halen uit wat de wethouder zei: “de nieuwe sporthal niet te zien als mogelijke redding van het zwembad”. Heeft deze coalitie al afscheid genomen van het zwembad? want dat maakt de locatie van de Beumerskamp en de haast in een keer een stuk logischer.

We maken ons grote zorgen over het gebrek aan argumenten, en het moment ons zonder visie vast te leggen op een vaste locatie. Daarom pleiten we om meer tijd, discussie, draagvlak en vooral visie. Doesburg is bezig een visiestuk te vormen gericht op het jaar 2040. Hoe goed zou het zijn als Doesburg nadenkt over een visie op sporten, bewegen, verbinding, regiofunctie etc?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.