Armoede

Als CDA staan we voor een ruimhartig armoedebeleid. Want armoede doet veel met je. Het zorgt voor minder kansen, heeft effect op je gezondheid en kan bijvoorbeeld leiden tot eenzaamheid. Zowel bij jongeren als bij ouderen. Daarom moet de gemeente er samen met andere instanties en bijvoorbeeld kerk en moskee alles aan doen dat mensen zich eerder melden als hun buffer terugloopt. Nu betekent vroegsignalering vaak een signaal op het moment dat mensen al in de problemen zitten. De overheid moet laagdrempelig zijn, zich in anderen  verplaatsen en samenwerken met  organisaties die dicht bij mensen staan. Mensen die al in schulden zitten hebben vaak last van schaamte. De drempel die zij ervaren voorkomt soms dat zij tijdig uit de problemen komen. De gemeente zal dus meer moeten doen dan alleen bereikbaar zijn. Ook hier zal zij met hulp van andere instanties en partijen  een uitnodigende handreiking moeten doen. De weg moeten banen naar een goed gesprek en verdere hulp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.