Water(beheer)

Doesburg zal moeten werken met een actuele stresstest. Deze test maakt o.a. inzichtelijk waar zich problemen voordoen bij hevige regenval. Wij accepteren enige wateroverlast op straat, maar niet in de woning. Nog belangrijker is dat bij een zware onweersbui, de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Samen met het waterschap en de provincie bekijken we welke wegen aanpassing behoeven. Bij reconstructies van wegen en riolering moet men een straat klimaatadaptief inrichten. Dit voorkomt wateroverlast, zorgt voor infiltratie van regenwater in grondwater en verminderd hittestress. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en expertise.

Het waterschap is eigenaar van het stedelijk water; onze inwoners zijn ‘gebruikers’ en genieten van het stedelijk water. Belangrijk is dat dit water schoon is en schoon blijft. We zien er op toe, dat het waterschap blijvend onderhoud pleegt aan onze vijvers en beken en laten we samen meer werk maken van een goede biodiversiteit.

Medicijnresten komen in ons riool en daarna in sloten en rivieren. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. Het is van belang dat we samenwerken met partners, om de waterkwaliteit te verbeteren en de drinkwaterbronnen schoon houden. 

Samen met o.a. de Rijksoverheid, het waterschap, Vitens en de zorgsector, moeten we voorkomen dat medicijnresten via de riolering in het oppervlaktewater komen.

Droogte wordt een grote uitdaging in de toekomst. Een ding is zeker; dit kunnen we als gemeente alleen niet oplossen. Er valt jaarlijks genoeg regen, maar niet de juiste hoeveelheid op het juiste moment. We moeten dus op zoek naar slimme en betaalbare maatregelen, om ook in de Achterhoek vruchtbare landbouwgrond te houden. We gaan dit nadrukkelijk adresseren bij al onze partners, om ons mooie buitengebied (ook economisch) in de toekomst leefbaar te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.