Woningbouw

Het cda wil werk maken van woningbouw.

Samen met betrokken partijen werken we aan diversiteit in het woningaanbod. Dit betekent ook dat we rekening houden met de effecten van vergrijzing en groeiende zorgvragen. En er moet gebouwd worden. We doen meer aan inbreiding om jongeren en ouderen door te laten stromen. Betaalbaarheid is een belangrijke doelstelling. We werken mee aan realisatie van mantelzorgwoningen en woningsplitsing. Wij staan voor een goede mix van huur- en koopwoningen. Ook op A-locaties. Dichtbij voorzieningen. De gemeente doet er alles aan om in overleg met betrokken partijen en bewoners tot oplossingen te komen. Deze oplossingen bevorderen doorstroom. Tegelijkertijd maken ze Doesburg tot een blijvend fijne stad om te wonen voor starters, gezinnen, senioren en mantelzorgers.

Ook is het van belang dat we de juiste woning op het juiste moment op de juiste plaats bouwen. Met name de juiste plaats moet toekomstbestendig zijn en klimaatadaptief. Wij vragen dan ook advies van het waterschap Rijn en IJssel, want ook in de toekomst wil je droge voeten houden in je eigen woon en leefomgeving.

Het op peil houden van het grondwaterniveau vormt steeds meer een probleem door de verstedelijking. Wij vinden dat schoon regenwater van daken en in tuinen niet moet worden geloosd op het riool. Laat het water infiltreren in de bodem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.