05 maart 2022

Behoud van een volwaardige bieb

Geen wethouder, TWAALF onderwerpen met al ZEVEN successen!
In de afgelopen vier jaar was het CDA de enige partij in de gemeenteraad die geen wethouder had. Dat betekent dat je het van goede argumenten moet hebben om wat te bereiken. Met een flink aantal onderwerpen is dat gelukt. Bij een aantal helaas (nog) niet. 

Waar hebben we voor gepleit maar nog niet bereikt?
Behoud van een volwaardige bieb

Het CDA is geen principiële tegenstander van een mogelijke verhuizing van het gemeentehuis naar de Breehoek. Dat levert, als het goed is, betere huisvesting voor onze ambtenaren op en een gezonde exploitatie van de Breehoek. Het CDA vindt wel, dat dit er niet toe mag leiden dat onze mooi bieb wordt gedegradeerd tot een boekenafhaalpunt. Daarmee benadelen we juist de zwakkeren in onze samenleving: kinderen en statushouders bijvoorbeeld, en mensen die geen geld hebben om zelf boeken te kopen. Juist met hen moeten we solidair zijn. Het CDA heeft nog geen plannen van het college gezien, waarin het voortbestaan van een echte bieb is veiliggesteld. We blijven het aandachtig volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.