Verkiezingsprogramma 2022-2026

In het verkiezingsprogramma vertelt het CDA, wat zij vindt van enkele belangrijke onderwerpen die de komende vier jaren in Scherpenzeel gaan spelen. Daarnaast zullen vast en zeker ook andere thema’s aan bod komen, die nu nog niet zijn te voorzien. Bij het beoordelen van die zaken en het innemen van standpunten laat het CDA zich leiden door vier principes, die aan de Bijbel zijn ontleend.

       1. Publieke gerechtigheid en veiligheid

De overheid, ook in Scherpenzeel, heeft als taak te zorgen dat er recht wordt gedaan en dat de veiligheid van burgers wordt gegarandeerd. Ook is de overheid ervoor dat de sterkeren de zwakkeren niet in de verdrukking brengen. Dat geldt bijvoorbeeld voor jonge en oudere inwoners, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

       2. Rentmeesterschap en duurzaamheid

We hebben onze mooie aarde als een geschenk van God ontvangen. We mogen de aarde bewerken en de vruchten van de natuur, zoals de energiebronnen, gebruiken. Maar we hebben ook de plicht om de aarde aan onze kinderen en kleinkinderen in goede staat na te laten.

       3. Solidariteit en behulpzaamheid

Mensen leven op aarde om elkaar behulpzaam te zijn. Zonder elkaar kunnen we niet. De overheid is naar de mening van het CDA hierin een belangrijke partij. Burgers mogen rekenen op een gemeentebestuur dat behulpzaam is. Als burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de knel komen, gaat de gemeente na op welke wijze ze geholpen kunnen worden.

       4. Gespreide verantwoordelijkheid

De overheid kan niet alles alleen. Datzelfde geldt voor burgers, maatschappelijk organisaties, scholen, kerken en bedrijven. Maar door samen te werken, kunnen we vaak veel bereiken. Het gaat er om eerst te kijken hoe en of iets wel kan. De overheid ondersteunt particuliere initiatieven waar dat kan. En neemt ook zelf het initiatief, als dat mogelijk en zinvol is.

We kunnen deze vier principes of uitgangspunten in twee woorden samenvatten

Samen verantwoordelijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.