CDA Scherpenzeel Steun ons
CDA Scherpenzeel en doneer

Steun ons en doneer

CDA Scherpenzeel is een actieve partij voor jong en oud. Wij willen een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een samenleving waarin respect voor elkaar en fatsoen belangrijk zijn. Met uw steun kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Elk bedrag is welkom. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

Het CDA is wettelijk verplicht giften van bedrijven boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording van het CDA. Aan donaties aan het CDA kan geen enkel recht worden ontleend.

U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Dit maakt uw bijdrage fiscaal aantrekkelijk, voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.belastingdienst.nl. U kunt uw bijdrage aan CDA Scherpenzeel overmaken door een bedrag te storten op bankrekening IBAN: NL79 RABO 0138 6646 92 t.n.v. CDA Scherpenzeel onder vermelding van “Donatie CDA”.

ANBI-regeling – bijdragen aftrekbaar bij belastingdienst
Het CDA beschikt over een ANBI-verklaring. Dat betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen aftrekbaar.

Een gift aan de plaatselijke CDA afdeling is ook aftrekbaar.  De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging CDA en dus ook voor alle CDA geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke CDA afdeling valt onder de Vereniging CDA , deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

NB:  CDA-fracties vallen niet onder de Vereniging CDA en dus vallen giften aan de fractie ook niet onder onze ANBI-verklaring.

Bij periodieke schenking is uw donatie volledig aftrekbaar, hiervoor is wel een notariële akte vereist.Als u meer schenkt dan 1 % van uw inkomen is dit ook aftrekbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.