08 maart 2022

Bouwen van woningen, vooral voor starters en senioren

Geen wethouder, TWAALF onderwerpen met al ZEVEN successen!
In de afgelopen vier jaar was het CDA de enige partij in de gemeenteraad die geen wethouder had. Dat betekent dat je het van goede argumenten moet hebben om wat te bereiken. Met een flink aantal onderwerpen is dat gelukt. Bij een aantal helaas (nog) niet

Waar hebben we voor gepleit maar nog niet bereikt?
Bouwen van woningen, vooral voor starters en senioren

Een recent onderzoek wijst uit, dat er in Scherpenzeel behoefte is aan zo’n 250 nieuwe woningen. Het CDA pleit ervoor dat er vooral gebouwd gaat worden voor starters en senioren. Voor starters, om het hen mogelijk te maken een huis te huren of te kopen. En voor senioren, omdat veel van hen graag wat kleiner willen wonen. Wanneer zij gaan verhuizen, komen er vanzelf woningen vrij voor gezinnen. Het CDA blijft er op letten dat dit doel wordt gehaald.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.